UBND tỉnh Yên Bái thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc

Kể từ ngày 2/1/2024, UBND tỉnh Yên Bái và Văn phòng UBND tỉnh sẽ chính thức chuyển nơi làm việc sang địa chỉ số 08, đường Trần Phú, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái (Nhà khách Hào Gia cũ).

Trụ sở UBND tỉnh Yên Bái hiện nay.

Thực hiện Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo Trụ sở làm việc, Nhà bếp ăn và khuôn viên Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái; để đảm bảo hoạt động và thuận tiện trong liên hệ công tác, kể từ ngày 2/1/2024, UBND tỉnh Yên Bái và Văn phòng UBND tỉnh sẽ chính thức chuyển nơi làm việc từ địa chỉ số 1227, đường Yên Ninh, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái sang làm việc tại địa chỉ: số 08, đường Trần Phú, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái (Nhà khách Hào Gia cũ).

Số điện thoại giao dịch, số fax và các thông tin khác của UBND tỉnh Yên Bái, Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái không thay đổi.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: