UBND tỉnh Yên Bái hướng dẫn, triển khai công tác tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/11, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Công văn số 4028/UBND-XD về hướng dẫn, triển khai công tác tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh. Văn bản này thay thế Văn bản số 1210/UBND-XD ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Quang cảnh khu vực trung tâm thành phố Yên Bái. (ảnh minh họa)

Trên cơ sở Báo cáo số 2682/BC-SXD ngày 09/11/2023 của Sở Xây dựng về việc tham mưu việc sửa đổi, bổ sung công tác tài trợ lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh hướng dẫn về một số nội dung liên quan đến công tác tài trợ lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh như sau:

Nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch

Thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 58/2023/NĐ-CP ngày 12/8/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch.

Quy trình thực hiện tài trợ quy hoạch

Đối với nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch bằng kinh phí của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước được tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Bao gồm 04 bước, cụ thể:

(1) Lập danh mục đồ án, phê duyệt, công bố công khai danh mục các đồ án quy hoạch.

(2) Tổ chức mời gọi tài trợ, đăng ký tài trợ, chấp thuận chủ trương tài trợ.

(3) Chuyển tiền tài trợ vào ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng nguồn tài trợ lập quy hoạch theo quy định.

(4) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố công khai đồ án quy hoạch.

Đối với nguồn lực hỗ trợ hoạt động quy hoạch bằng hình thức kết quả nghiên cứu của cơ quan, tổ chức, chuyên gia; tài trợ giải thưởng cho tổ chức, cá nhân có ý tưởng quy hoạch được lựa chọn trên cơ sở kết quả thi tuyển ý tưởng quy hoạch do cơ quan lập quy hoạch tổ chức (nếu có); đầu vào để tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, nghiên cứu, khảo sát, đào tạo được tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Bao gồm 02 bước, cụ thể:

(1) Đầu mối hỗ trợ hoạt động quy hoạch bằng hình thức kết quả nghiên cứu của cơ quan, tổ chức, chuyên gia; tài trợ giải thưởng cho tổ chức, cá nhân có ý tưởng quy hoạch được lựa chọn trên cơ sở kết quả thi tuyển ý tưởng quy hoạch do cơ quan lập quy hoạch tổ chức (nếu có); đầu vào để tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, nghiên cứu, khảo sát, đào tạo thực hiện bàn giao hồ sơ về cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh đối với từng lĩnh vực (ví dụ: Quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng bàn giao hồ sơ cho Sở Xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất bàn giao hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường…).

(2) Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ làm cơ sở nghiên cứu, quản lý và áp dụng cho từng lĩnh vực, trường hợp cụ thể.

Nguyên tắc lập quy hoạch xây dựng bằng kinh phí tài trợ

(1) Trường hợp khả năng bố trí ngân sách địa phương cho công tác quy hoạch xây dựng hạn chế, UBND các cấp căn cứ danh mục các dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt để kêu gọi các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí cho công tác lập quy hoạch xây dựng.

(2) Chỉ tiếp nhận tài trợ bằng tiền nộp vào ngân sách nhà nước.

(3) Kinh phí tài trợ lập quy hoạch do các tổ chức, cá nhân tài trợ không hoàn lại.

(4) Việc tài trợ kinh phí phải đảm bảo tự nguyện, công khai, minh bạch, không điều kiện và thực hiện theo quy định pháp luật có liên quan; không lợi dụng việc tài trợ để ép buộc đóng góp và không coi tài trợ quy hoạch là điều kiện ràng buộc đến công tác lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; các tổ chức, cá nhân tài trợ kinh phí lập quy hoạch không được ưu tiên, ưu đãi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

(5) Việc huy động, tiếp nhận và sử dụng kinh phí tài trợ lập quy hoạch theo danh mục các dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố, công khai và chỉ được sử dụng cho công tác lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị.

(6) Việc quản lý, sử dụng kinh phí tài trợ phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.

(7) Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

(8) Sản phẩm quy hoạch thuộc sở hữu của cơ quan quản lý nhà nước.

Tiếp nhận chủ trương tài trợ quy hoạch

Căn cứ đề xuất của nhà tài trợ hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, UBND tỉnh hoặc UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, chấp thuận chủ trương cho nhà tài trợ được nghiên cứu, khảo sát, đề xuất ý tưởng quy hoạch (hồ sơ đề xuất đảm bảo tối thiểu ở bước thiết kế ý tưởng quy hoạch) và tài trợ kinh phí lập quy hoạch theo thẩm quyền phê duyệt.

Thu hồi chủ trương tài trợ quy hoạch

UBND tỉnh hoặc UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, thực hiện thu hồi chủ trương cho phép nghiên cứu, đề xuất ý tưởng quy hoạch khi thời gian nghiên cứu, đề xuất ý tưởng không đảm bảo theo tiến độ đã được cấp thẩm quyền cho chủ trương; ý tưởng quy hoạch không đảm bảo yêu cầu hoặc nhà tài trợ không đảm bảo kinh phí theo cam kết.

Cơ quan quản lý về quy hoạch có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lý do, sự cần thiết phải thu hồi chủ trương tài trợ để UBND tỉnh hoặc UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét, quyết định.

Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tài trợ quy hoạch

Đảm bảo đầy đủ kinh phí tài trợ; thực hiện nghiên cứu, khảo sát, đề xuất ý tưởng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo đúng cam kết.

Không được phép can thiệp vào công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch của cơ quan quản lý nhà nước.

Hướng dẫn cũng nêu rõ trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan và trách nhiệm của UBND các huyện thị xã, thành phố.

Đồng thời yêu cầu việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt phải tuân thủ theo quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đấu thầu, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản… và các quy định của pháp luật có liên quan; không để lợi dụng trục lợi, lợi ích nhóm…đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải về

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: