UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn

Chiều 26/4, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị số 08 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn.

Công nhân Công ty Liên doanh Can xi cacbonat YBB được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động trong khi vận hành sản xuất.
Chỉ thị nêu:

Để phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe cho người lao động, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động của người sử dụng lao động, góp phần ổn định và phát triển sản xuất của các doanh nghiệp, đơn vị, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện các nội dung:

Tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nhằm giúp người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân nắm được các kiến thức, kỹ năng, biện pháp phòng tránh tai nạn lao động, bệnh tật xảy ra khi thực hiện các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc khi sử dụng, vận hành các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực thường xảy ra tai nạn như: khai thác khoảng sản, xây dựng, chế biến… và các doanh nghiệp có sử dụng nhiều thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; thông báo công khai các vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng, xem xét kiến nghị khởi tố vụ án, truy tố người vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người.

Điều tra xác định rõ nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người để kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách cho người lao động và có biện pháp khắc phục nhằm ngăn ngừa các vụ tai nạn tương tự xảy ra.

Tổ chức hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông, hướng dẫn, giám sát, tập huấn, huấn luyện chuyên môn, kỹ thuật về vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động (bao gồm cả phòng chống bệnh nghề nghiệp), kỹ năng sơ cứu, cấp cứu người lao động cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh – Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp…

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các địa phương và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ hàng năm (trước ngày 25/12) báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo.

Minh Huyền
Sau đây là nội dung chi tiết Chỉ thị 08:

Theo Báo Yên Bái
 

 


Bài viết mới nhất: