UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ tháng 5/2024: Quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024

Chiều 02/5, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2024 và quyết định nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại Phiên họp

Theo báo cáo, trong tháng 4 năm 2024, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH theo Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, các nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh. Một số chỉ tiêu KT-XH tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 4 tháng đầu năm ước tăng 8,5%. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt trên 5.500 tỷ đồng, bằng 30,1% kế hoạch, tăng 8,7% so với cùng kỳ; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 04 tháng ước đạt trên 9.300 tỷ đồng, bằng 33,4% kế hoạch, tăng 8,9% so với cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu 4 tháng ước đạt 125,5 triệu USD, bằng 29,9% kế hoạch, tăng 30,6% so với cùng kỳ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2024

Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 5.500 tỷ đồng, bằng 26,5% kế hoạch, tăng 5,7% so với cùng kỳ; Số lượt khách du lịch ước đạt 894.446 lượt khách, bằng 52,6% kế hoạch, tăng 33,0% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó khách quốc tế ước đạt 113.321 lượt khách, bằng 37,8% kế hoạch, gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 712,0 tỷ đồng, bằng 47,5% kế hoạch, tăng 46,0% so với cùng kỳ năm 2023; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.053,6 tỷ đồng, bằng 19,9% dự toán, tăng 5,8% (tương đương 57,8 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2023; Thành lập mới 98 doanh nghiệp, bằng 32,7% kế hoạch; 24 hợp tác xã, bằng 30,0% kế hoạch; 75 tổ hợp tác, bằng 25,0% kế hoạch. Số lao động được tạo việc làm mới ước đạt 7.981 lao động, bằng 39,9% kế hoạch, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2023; Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh ước đạt 94,4%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%…

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp

Tại Phiên họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới; cho ý kiến vào dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 1 Quyết định số 27/2023/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại Phiên họp

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở, ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, làm rõ nguyên nhân của những bất cập, hạn chế yếu kém; từ đó, đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp khả thi để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm cũng như cả năm 2024.

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2024. Tập trung triển khai quyết liệt, bài bản 3 chương trình mục tiêu Quốc gia theo chỉ đạo tại Hội nghị ngày 17/4/2024.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền, làm cơ sở để triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH và thực hiện các dự án đầu tư.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tham mưu ban hành các quyết định, văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh khóa XIX thông qua tại Kỳ họp 15. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm trong thi hành công vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 46 ngày 03/4/2024. Thực hiện tốt phương châm các việc cấp bách phải được giải quyết ngay; các vấn đề lớn, khó, phức tạp, nhạy cảm được tập thể bàn bạc kỹ lưỡng, thấu đáo, thông suốt; chủ động dự báo tình hình, sâu sát, nắm chắc cơ sở, nhất là địa bàn, lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời triển khai bài bản, đồng bộ, thống nhất Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 theo phương án được phê duyệt. Thực hiện nghiêm túc Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sắp xếp tổ chức, bố máy, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn lao động đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền; hướng dẫn, huấn luyện an toàn lao động, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật lao động tại các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, doanh nghiệp có sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, doanh nghiệp có nguy cơ cao mất an toàn lao động…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và các địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý, chủ động tham mưu với UBND tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH đã đề ra.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: