Trên 900 lao động Yên Bái được giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Yên Bái đã thực hiện việc giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho trên 900 lao động.

Người lao động làm thủ tục hồ sơ giải quyết chế độ trợ cấp BHTN tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh

Xác định rõ chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đóng vai trò hỗ trợ thiết thực cho người lao động (NLĐ) mất việc làm, giúp họ ổn định cuộc sống, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách BHTN đến NLĐ, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Qua đó, số đơn vị và NLĐ tham gia chính sách BHTN ngày một tăng lên; người thất nghiệp được giải quyết việc làm nhiều hơn, chính sách BHTN ngày càng lan tỏa trong xã hội.

Trong tháng 3/2024, toàn tỉnh có 247 người được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp với số tiền trợ cấp 4,928 tỷ đồng; 02 người được hỗ trợ học nghề với số tiền 9 triệu đồng; 211 người được tư vấn, giới thiệu việc làm.

Tính chung quý I, toàn tỉnh đã giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 912 người với số tiền trợ cấp 16,65 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 14 người với 81,75 triệu đồng; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 620 người.

Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền, tiếp tục tổ chức phiên giao dịch việc làm hàng tháng tại Trung tâm cho lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp để tư vấn về chính sách BHTN, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề cho NLĐ có nhu cầu đi làm việc trong, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động. Đồng thời, tuyên truyền các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách việc làm, BHTN; thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách BHTN cho NLĐ tại doanh nghiệp.

Trung tâm cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, giảm phiền hà, tư vấn chuyên sâu, tạo điều kiện thuận lợi cho NLĐ được đến làm thủ tục hưởng chính sách BHTN tại đơn vị.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: