Tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân đạt gần 39.000 tỷ đồng

Trong 9 tháng năm 2022, thị trường tiền tệ tiếp tục ổn định, các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) luôn duy trì thực hiện và đảm bảo tốt khả năng chi trả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh của các thành phần kinh tế và nhu cầu vay vốn của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội.

Khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Bắc Yên Bái.

Tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng, QTDND thực hiện đến hết tháng 9 đạt 38.950 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, vốn huy động tại địa phương đạt 25.500 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 34.700 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ.

Hiện nay, dư nợ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên 8.000 tỷ đồng, chiếm 23,2% tổng dư nợ toàn tỉnh. Các chi nhánh ngân hàng, QTDND đã duy trì tháo gỡ khó khăn với tổng dư nợ đến nay được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi là 179,9 tỷ đồng với 50 khách hàng; dư nợ cho vay mới là trên 6.755 tỷ đồng với 17.094 khách hàng.

Các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn chủ động giảm lãi suất cho vay đối với dư nợ hiện hữu cho 54.403 lượt khách hàng, dư nợ được giảm lãi suất là 24.455 tỷ đồng.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: