Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng tăng 10,74% so với cùng kỳ

8 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 15.475 tỷ đồng, tăng 10,74% so với cùng kỳ, đạt 65,85% kế hoạch năm.

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2022 ước đạt 2.014 tỷ đồng, tăng 14,98% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Sở Công thương, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2022 ước đạt 2.014 tỷ đồng, tăng 14,98% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng ước đạt 15.475 tỷ đồng, tăng 10,74% so cùng kỳ, đạt 65,85% kế hoạch năm. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 13.430 tỷ đồng, tăng 10,55% so cùng kỳ, bằng 64,3% kế hoạch năm. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.045 tỷ đồng, tăng 12,02% so cùng kỳ, bằng 78,6% kế hoạch năm.

Các hoạt động xuất khẩu tiếp tục đà tăng trưởng tốt và vượt so với kịch tăng 8% so với cùng kỳ (tương đương 2 triệu USD). Lũy kế 8 tháng ước đạt 198,2 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ, đạt 70,8% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2022 ước đạt 9 triệu USD, lũy kế 8 tháng ước đạt 60 triệu USD, giảm 7% so cùng kỳ. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu may mặc và phụ liệu ngành gỗ, nhựa.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phối hợp các sở, ngành hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong tỉnh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, hỗ trợ hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp tham gia xây dựng gian hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử của tỉnh và các sàn thương mại: Postmart, Voso, Sendo,… Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp về các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nhằm tìm kiếm, mở rộng, đa dạng hóa thị thường trong nước và xuất khẩu.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: