Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở- yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp phát triển

Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn có nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất, kinh doanh (SXKD) sứ cách điện. Những năm qua, doanh nghiệp luôn chú trọng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDC), góp phần quan trọng vào kết quả hoạt động SXKD.

Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tạo hình sản phẩm.

Đảng bộ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã luôn quan tâm tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về thực hiện QCDC với nhiều hình thức đa dạng như: thông qua các buổi sinh hoạt Đảng, đoàn thể, họp giao ban, học tập nghị quyết, gửi tới các bộ phận chuyên môn nghiên cứu. Quan tâm kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên, xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm.

Ban Giám đốc đã xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của chính quyền để cụ thể hóa các chủ trương của Công ty về xây dựng, thực hiện QCDC như: ban hành nội quy lao động, quy định về thi đua – khen thưởng, xây dựng thang bảng lương được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh chấp thuận, xây dựng và ban hành QCDC, phối hợp cùng đại diện người lao động (NLĐ) ký kết thỏa ước lao động tập thể, tổ chức hội nghị NLĐ…

Thường xuyên giám sát việc thực hiện các văn bản có liên quan đến thực hiện QCDC lồng ghép với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; quán triệt các văn bản để mỗi đảng viên, công nhân viên, người lao động nhận thức đầy đủ, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, phát huy quyền làm chủ của NLĐ, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tích cực phòng chống các biểu hiện tiêu cực, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh. Hàng năm, Công ty đều tổ chức tổng kết thực hiện QCDC cùng với hội nghị NLĐ.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC doanh nghiệp (DN) đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy. Các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động, tích cực, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực được phân công phụ trách với Trưởng ban để giải quyết hiệu quả.

Hầu hết các nội dung, yêu cầu thực hiện QCDC đều được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm túc. Đảng ủy luôn quan tâm ổn định việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho NLĐ, thực hiện đầy đủ chế độ với Nhà nước và NLĐ.

Thực hiện tốt quy định về thời gian thử việc, học nghề, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, chế độ phúc lợi, đóng bảo hiểm xã hội nên việc thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu cho NLĐ đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Hàng năm, DN tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% NLĐ; tổ chức cho NLĐ đi tham quan, nghỉ mát. NLĐ DN tích cực đóng góp ý kiến, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm của bản thân; thống nhất nghị quyết về nhiệm vụ, nội quy, quy chế của đơn vị.

Khi NLĐ tham gia giám sát quá trình xây dựng, ban hành những quy định liên quan đến quyền lợi của mình đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định; từ đó, phòng ngừa, hạn chế các tranh chấp trong quá trình làm việc, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, xây dựng DN phát triển bền vững.

Công ty đã nghiêm túc thực hiện công khai, đầy đủ các nội quy, quy định liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của NLĐ; các nội dung người sử dụng lao động phải công khai; nội dung NLĐ được tham gia ý kiến; nội dung NLĐ kiểm tra, giám sát; tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể theo quy định.

Đảng ủy Công ty đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh thực hiện tốt QCDC thông qua phát huy quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, NLĐ đóng góp ý kiến vào kế hoạch SXKD, dịch vụ; xây dựng, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế, quy trình và các chế độ, chính sách cho NLĐ.

Công đoàn cơ sở tham gia cùng Ban Giám đốc tổ chức hội nghị NLĐ, thực hiện tốt việc đối thoại định kỳ theo quy định. Việc sửa đổi, bổ sung, xây dựng, thực hiện các quy định, quy chế của DN đều được tham khảo, xin ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, NLĐ.

Định kỳ hàng năm hoặc khi có sự thay đổi chế độ tiền lương tối thiểu hoặc các chính sách, chế độ liên quan đến NLĐ, DN đều áp dụng kịp thời, đúng quy định. Hàng năm, Công ty đều đầu tư mua sắm, sửa chữa máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ để hoạt động SXKD đạt năng suất, hiệu quả cao; đồng thời, tích cực cải thiện môi trường làm việc cho NLĐ ngày càng tốt hơn.

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả QCDC tại Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, đã góp phần phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động cũng như thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD của DN. Công ty sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QCDC, thi đua lao động sản xuất, đảm bảo quyền lợi, lợi ích chính đáng và nâng cao thu nhập cho NLĐ; đồng thời, xây dựng DN ngày càng phát triển.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: