Thúc đẩy triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ

Chiều 2/11, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng – doanh nghiệp với chủ đề: Thúc đẩy triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP (Nghị định 31) ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh 2% lãi suất khi vay vốn tại các ngân hàng thương mại.

Tại Hội nghị đã diễn ra lễ Ký kết hợp đồng tín dụng giữa các ngân hàng thương mại trên địa bàn và khách hàng.
Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; các ngân hàng thương mại; một số doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh. 
 
Ngay sau khi Nghị định 31 được ban hành, toàn ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã chủ động, tích cực trong việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Thực hiện tuyên truyền, quán triệt, phổ biến kịp thời Nghị định số 31, Thông tư số 03 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đến các ngân hàng và toàn thể cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
 
Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh có 5.845 khách hàng thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định tại Nghị định số 31 với dư nợ 2.599 tỷ đồng, trong đó có 1.621 khách hàng với dư nợ 1.343 tỷ đồng đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất. 
 
Đến 30/9/2022, đã hỗ trợ lãi suất cho 1 doanh nghiệp thuộc ngành kinh tế chế tạo với dư nợ 19,9 tỷ đồng. Qua đó, góp phần tích cực trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tiếp tục phát triển sản xuất, kinh doanh. 
 
Tại Hội nghị, các doanh nghiệp, HTX đánh giá cao sự quan tâm của các ngân hàng trong tạo điều kiện cho doanh nghiệp, HTX tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, các doanh nghiệp, HTX cũng đề xuất kiến nghị tiếp tục được hưởng chính sách miễn giảm, giãn hoãn thuế; hỗ trợ lãi suất cho vay. 
 
Thời gian tới, các ngân hàng tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh để thực hiện tốt chính sách hỗ trợ lãi suất phục vụ sản xuất, kinh doanh của tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời các chính sách hỗ trợ lãi suất của Nhà nước, đặc biệt là chính sách hỗ trợ theo Nghị định 31; thực hiện nghiêm công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn của khách hàng nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo hồ sơ cho vay chặt chẽ, đầy đủ theo đúng quy định; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp. 
 
Các ngân hàng tiếp tục cải tiến, đổi mới, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng; thực hiện giám sát chặt chẽ, thường xuyên việc cho vay hỗ trợ lãi suất của ngân hàng thương mại, chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn theo quy định; chủ động phối hợp với các sở, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cho vay hỗ trợ lãi suất của các ngân hàng thương mại trên địa bàn. 
 
“Đến 30/9/2022, dư nợ tín dụng đầu tư cho các thành phần kinh tế đạt 35.231 tỷ đồng. Trong đó: dư nợ cho vay đối với khách hàng là doanh nghiệp đạt 11.808 tỷ đồng; dư nợ cho vay đối khách hàng hợp tác xã đạt 218 tỷ đồng; dư nợ cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình và cá nhân đạt 23.205 tỷ đồng.” 

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: