Thông báo mời quan tâm lựa chọn Nhà đầu tư

Nhằm thu hút đầu tư các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến; tạo quỹ đất để di dời các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đang hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn huyện để đưa vào sản xuất tập trung tại Cụm công nghiệp Yên Hợp; UBND huyện Văn Yên trân trọng kính mời các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, quan tâm, tham gia và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật

Cụm công nghiệp Yên Hợp, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (lần 2)

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp (CCN) và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN;

Căn cứ Quyết định số 14/2022/QĐ-UBND ngày 09/6/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Yên Hợp, xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái với các thông tin như sau:

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của Dự án:

– Mục tiêu

+ Nhằm thu hút đầu tư các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến.

+ Tạo quỹ đất để di dời các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất đang hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nằm xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn huyện để đưa vào sản xuất tập trung tại Cụm công nghiệp Yên Hợp.

+ Tạo việc làm cho lao động tại địa phương với thu nhập ổn định, đào tạo nghề nâng cao mức sống cho nhân dân, tăng thu ngân sách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện.

+ Thu hút vốn đầu tư, tập trung tạo điều kiện tổ chức sản xuất tốt nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất.

+ Góp phần thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, xây dựng và bảo vệ môi trường.

+ Chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật an toàn, thuận lợi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.

– Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên toàn bộ diện tích đất quy hoạch cụm công nghiệp Yên Hợp với diện tích 75 ha, bao gồm các hạng mục chính như: giải phóng mặt bằng, san nền; xây dựng hệ thống giao thông nội bộ; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống thu gom và xử lý nước thải; hệ thống cấp điện; cây xanh và các hạng mục phụ trợ khác.

2. Thời hạn, tiến độ đầu tư

Thời gian dự kiến bắt đầu triển khai năm 2024; tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án không quá 24 tháng (02 năm) kể từ ngày Nhà đầu tư được công nhận làm Chủ đầu tư dự án nhận bàn giao đất.

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

4. Diện tích khu đất: Cụm công nghiệp Yên Hợp diện tích 75 ha.

5. Mục đích sử dụng đất: Đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp trên toàn bộ diện tích đất quy hoạch cụm công nghiệp, bao gồm các hạng mục chính như: Giải phóng mặt bằng, san nền; xây dựng hệ thống giao thông nội bộ; hệ thống cấp, thoát nước; hệ thống thu gom và xử lý nước thải; hệ thống cấp điện; cây xanh.

6. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án

Thời gian: đến 17h00 ngày 29/02/2024.

7. Thông tin liên hệ

– Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng)

– Địa chỉ: Tổ dân phố số 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

– Số điện thoại: 0912.510.124

– Các thông tin khác về dự án: Vị trí khu đất thực hiện dự án thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư.

8. Số lượng hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017.

9. Nhà đầu tư quan tâm có nhu cầu nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tại Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng).

Uỷ ban nhân huyện Văn Yên trân trọng kính mời các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, quan tâm, tham gia và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Rất mong sự quan tâm, tham gia của các nhà đầu tư.
 

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: