Thông báo kết quả đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm 2024

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh thông báo kết quả đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm 2024.

Sản phẩm gạo nếp tan Tú Lệ của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tú Lệ, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn

Đợt 1, năm 2024 Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã tổ chức đánh giá, phân hạng lại 03 sản phẩm. Các sản phẩm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ra Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, cấp Giấy chứng nhận (tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 26/4/2024) gồm:

+ Sản phẩm: Gạo nếp tan Tú Lệ, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tú Lệ, xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn.

+ Sản phẩm: Xịt massage Quốc Kỳ, Công ty Cổ phần sản xuất thực phẩm và Đông dược Thế Gia, Thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.

+ Sản phẩm: Trà táo mèo Shan Thịnh, Công ty Cổ phần sản xuất thực phẩm và Đông dược Thế Gia, Thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.

Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đề nghị UBND huyện Văn Chấn thông báo đến các chủ thể kết quả đánh giá sản phẩm OCOP cấp tỉnh đợt 1 năm 2024. Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm. Hướng dẫn các chủ thể sử dụng logo OCOP theo đúng loại sản phẩm và hạng sao đã được cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận; tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng logo OCOP đối với các sản phẩm đã được đánh giá, công nhận.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: