Thành phố Yên Bái thu ngân sách 8 tháng đạt 116%

8 tháng năm 2022, thành phố Yên Bái thu ngân sách đạt 417 tỷ 317 triệu đồng, bằng 54% dự toán tỉnh giao và 48% dự toán thành phố phấn đấu; đạt 116% so với cùng kỳ năm trước .

Thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp, phấn đấu hoàn thành sớm 770 tỷ đồng theo pháp lệnh và hoàn thành thu 863 tỷ đồng theo mục tiêu đã đề ra. (Ảnh: Thủy Thanh)
Trong đó, thu từ khối doanh nghiệp quốc doanh đạt trên 46 tỷ đồng, khối ngoài quốc doanh 103,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 70,3 tỷ đồng, lệ phí trước bạ trên 45 tỷ đồng, thu tiền giao đất gần 112 tỷ đồng… 
 
Tổng thu ngân sách khối xã, phường của thành phố đã đạt gần 110 tỷ đồng, bằng 77% chỉ tiêu pháp lệnh và bằng 67% kế hoạch thành phố phấn đấu; đạt 114% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thuế và phí đạt trên 59,3 tỷ đồng, thu từ đất đạt trên 50,5 tỷ đồng. 
 
Nhiều xã, phường có số thu đạt khá như: phường Yên Ninh 18,3 tỷ đồng; phường Đồng Tâm gần 17 tỷ đồng; phường Nguyễn Thái Học 10,4 tỷ đồng; phường Minh Tân trên 9 tỷ đồng; xã Giới Phiên gần 6,8 tỷ… 
 
Thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các giải pháp, phấn đấu hoàn thành sớm 770 tỷ đồng theo pháp lệnh và hoàn thành thu 863 tỷ đồng theo mục tiêu đã đề ra.
 
Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: