Tập trung giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, viên chức Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã không ngừng đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong công tác giải quyết chế độ BHXH và quản lý người hưởng chế độ chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng người hưởng.

Phòng Chế độ BHXH thực hiện giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho người hưởng

Từ đầu năm đến nay, BHXH tỉnh tập trung giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN đối với 33.969 lượt người trên toàn tỉnh. Trong đó, số lượt hưởng trợ cấp thất nghiệp 3.558 người; hỗ trợ học nghề 166 người, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng 719 người; chế độ ngắn hạn cho các người hưởng ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe: 23.669 lượt người. Thực hiện khấu trừ lương hưu và trợ cấp BHXH theo đúng quy định tại Quyết định số 166/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam (tính đến kỳ chi lương tháng 11/2023 đang thực hiện khấu trừ 19 trường hợp); ra quyết định dừng hưởng, thôi hưởng, chuyển hưởng và thu hồi trợ cấp kịp thời, đúng quy định lũy kế đến tháng 11/2023 là 35 người. Tiếp nhận và giải quyết trợ cấp mai táng trên cổng dịch vụ công quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 là 26 người với số tiền là 468 triệu đồng.

Bên cạnh việc giải quyết chế độ, chính sách BHXH cho người lao động, BHXH tỉnh đã phối hợp với ngành Bưu điện quản lý chặt chẽ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, thực hiện tăng giảm, tổng hợp danh sách chi lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN cho người hưởng kịp thời, đúng quy định; tính đến kỳ chi trả tháng 12/2023 đã chi trả cho 38.609 người (trong đó, chi qua ATM là 11.749 người) với tổng số tiền chi trả 1.948 tỷ đồng. Thường xuyên cử viên chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất tại các điểm chi trả của Bưu điện, qua công tác kiểm tra cho thấy: Việc thực hiện chi trả trên địa bàn tỉnh nhìn chung được đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định và khách quan, minh bạch; không để xảy ra sai sót; khâu bố trí cơ sở vật chất và lực lượng nhân viên Bưu điện tại các điểm chi trả đáp ứng yêu cầu của người dân theo hướng thuận tiện, nhanh gọn, chính xác, an toàn.

Cùng với đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tra cứu, đối soát, cắt giảm kịp thời các trường hợp hưởng trợ cấp thất nghiệp không đúng quy định; thực hiện rà soát các trường hợp bảo lưu thời gian đóng BHTN với người lao động có thời gian đóng BHTN trên 144 tháng theo Công văn số 4379/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội theo quy định; trong 11 tháng năm 2023 đã tiếp nhận và đưa vào chi trả BHTN cho16.392 lượt người hưởng với  tổng số tiền chi trả là trên 51 tỷ đồng.

Trong thời gian tới BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các ngành, các cấp và đơn vị sử dụng lao động nhằm thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số; chấp hành nghiêm kỷ luật công sở, phát huy những thế mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: