Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Yên Bái về một số vấn đề cử tri quan tâm dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 5/2024

Theo Kế hoạch của HĐND tỉnh, Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 5/2024 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Quang cảnh Phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh ngày 12/12/2023

Trên cơ sở đề xuất của các Ban của HĐND tỉnh, địa biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn nội dung giải trình về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước, việc thực hiện các quy định của pháp luật được đại biểu, cử tri, nhân dân quan tâm còn có khó khăn, vướng mắc, bất cập ở địa phương, chưa có giải pháp khắc phục trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Thời gian tổ chức Phiên giải trình dự kiến vào trung tuần tháng 5/2024, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Thông qua hoạt động giải trình để đánh giá kết quả đạt được; đề xuất, kiến nghị các giải pháp khắc phục hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vương mắc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước và việc thực hiện các quy định của pháp luật trên tất các các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên đại bàn tỉnh.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: