Phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn

Ngày 4/6/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về thực hiện Chương trình phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.

Đẩy mạnh phát triển du lịch xã Suối Giàng dựa trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa truyền thống, môi trường cảnh quan (ảnh minh họa)

Kế hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch xã Suối Giàng dựa trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa truyền thống, môi trường cảnh quan trên địa bàn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới bền vững. Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực tư nhân và sự tham gia tích cực từ cộng đồng địa phương cho đầu tư phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh để xây dựng, phát triển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ về lĩnh vực du lịch có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm tại chỗ và tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2025 đó là: Nâng cao năng lực cho 200 học viên là các chủ cơ sở, quản lý, nhân viên của các hợp tác xã, hộ kinh doanh, người dân có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ để thêm kỹ năng hướng dẫn du khách, kỹ năng quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch, kỹ năng maketing du lịch; kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng, kỹ năng giao tiếp ngoại ngữ thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; khảo sát học tập kinh nghiệm và bộ tài liệu tuyên truyền thông qua hình thức tờ gấp, sách…đáp ứng mục tiêu Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 31/3/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2025 “ít nhất 75% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ; mỗi điểm du lịch được công nhận có ít nhất 01 nhân viên thành thạo ngoại ngữ”.

Bảo dưỡng, sửa chữa 02 công trình cấp nước sạch cho 135 hộ trên địa bàn 2 thôn của xã Suối Giàng; xây dựng xã văn hoá du lịch, giữ nguyên hiện trạng chỉnh trang để phát huy lợi thế cảnh quan, văn hoá của người Mông. Bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan nông thôn; áp dụng chuyển đổi số trong phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, điểm du lịch nông thôn Suối Giàng được công nhận số hóa, kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số và ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.

Kế hoạch đề ra 4 nhóm giải pháp chính để thực hiện đó là: Huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển du lịch nông thôn; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá; Bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao năng lực; Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: