Ngành thuế Yên Bái áp dụng nhiều giải pháp xử lý nợ thuế

Thu nợ và cưỡng chế nợ thuế có vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước (NSNN). Vì vậy, ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động rà soát, phân loại nợ; từ đó, đề ra các giải pháp đẩy mạnh thu hồi nợ thuế.

Cán bộ Chi cục Thuế thành phố Yên Bái trao đổi về công tác thu nợ thuế.

Thời gian qua, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng quyết liệt trong các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế, có nhiều giải pháp sáng tạo trong tổ chức đôn đốc thực hiện, phối hợp đôn đốc khung cho cả giai đoạn và đôn đốc riêng từng tháng; đôn đốc từng chuyên đề, từng loại nợ thuế và có sự động viên đến từng chủ sở hữu doanh nghiệp… Nhờ đó, kết quả thu nợ năm 2023 đã đạt và vượt các chỉ tiêu giao.

Đơn vị đã tăng cường thực hiện các giải pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ, không để dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh; xây dựng, giao chỉ tiêu thu nợ thuế, phấn đấu thu tối thiểu 80% các khoản tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, thu hồi nợ thuế, đáp ứng thay đổi nghiệp vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định. Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trên địa bàn để thu hồi nợ thuế.

Năm 2023, Cục Thuế đã ban hành 161.669 lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế, đạt 100% số đối tượng phải thông báo. Kiên quyết các biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp phải cưỡng chế nợ thuế hoặc phải chuyển sang biện pháp tiếp theo để thu hồi kịp thời tiền thuế nợ vào ngân sách Nhà nước (NSNN); ban hành 2.743 lượt quyết định cưỡng chế nợ thuế; thu nợ qua cưỡng chế được 35,6 tỷ đồng.

Đánh giá về công tác quản lý và thu hồi nợ trên địa bàn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nông Xuân Hùng khẳng định: năm 2023, mặc dù bị tác động tiêu cực do những diễn biến phức tạp của nền kinh tế thế giới, khu vực và trong nước, nhưng với những biện pháp chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, công tác đôn đốc, thu hồi nợ đọng tiền thuế, cưỡng chế nợ thuế theo quy định của pháp luật trên địa bàn đã có bước chuyển tích cực.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý và thu hồi nợ, năm 2024, ngoài các giải pháp đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong thu hồi nợ thuế, ngành thuế sẽ tập trung thực hiện nhóm giải pháp trọng tâm như: xây dựng, giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2024; tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện hằng tháng, hằng quý nhằm bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu giao cuối năm; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành liên quan như: công an, Ngân hàng Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường… trong việc thu hồi nợ đọng, đặc biệt là xử lý thu hồi các khoản nợ liên quan đến đất đai, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản…

Bên cạnh việc duy trì các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế, năm 2024, Cục Thuế tỉnh tập trung tổ chức thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 1489/TCT-QLN ngày 24/4/2023 của Tổng cục Thuế về việc triển khai các biện pháp thu hồi nợ và xử lý nợ; ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện quy trình quản lý nợ thuế; triển khai thực hiện Công văn số 3658/TCT-QLN ngày 18/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, thu hồi tiền thuế nợ; Công văn số 4985/TCT-QLN ngày 07/11/2023 về việc quyết liệt triển khai thu hồi tiền thuế nợ.

Cùng với các giải pháp tuyên truyền, ngành thuế cũng đôn đốc thu nợ với khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã hết thời gian gia hạn nộp thuế theo các nghị định của Chính phủ về gia hạn nộp thuế; thực hiện cưỡng chế thu nợ ngay khi hết thời gian gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất…

Tuy nhiên, để các giải pháp trên được thực thi hiệu quả, nghiêm túc, đúng pháp luật, Cục Thuế sẽ đặc biệt chú trọng đến việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thuế cả về trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp; tăng cường hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về thuế; tăng cường đối thoại và kết nối với doanh nghiệp, giải đáp các khúc mắc về thuế cũng như hỗ trợ thực hiện các thủ tục thuế; kỷ luật nghiêm khắc cán bộ thuế cố tình để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý thuế…

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: