Lùi đóng kinh phí công đoàn với một số doanh nghiệp

Theo Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một số doanh nghiệp sẽ được lùi đóng kinh phí công đoàn đến ngày 31/12/2023.


Doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia Bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1/1/2023 được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31/12/2023
Theo đó, doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng, các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1/1/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31/12/2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31/12/2023.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: