Luật Đất đai dự kiến có hiệu lực từ 1/8

Các luật như: Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng dự kiến sẽ có hiệu lực từ 1/8/2024.

Luật Đất đai dự kiến có hiệu lực từ 1/8. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 53/CĐ-TTg của Thủ tướng về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Luật các tổ chức tín dụng.

Theo đó, Chính phủ đề nghị các lãnh đạo này chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết Luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản sửa đổi và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi. Các địa phương cần hoàn thành công việc này trong tháng 6.

Quá trình xây dựng, ban hành cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan để bảo đảm đồng bộ, thống nhất của các văn bản pháp luật.

Cũng theo Công điện, thời gian dự kiến các luật này sẽ có hiệu lực là từ ngày 1/8/2024.

Công điện cũng yêu cầu, Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các địa phương trong việc thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Trước đó, theo đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật Đất đai dự kiến sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025 như đã quy định.

Mục đích nhằm đưa Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống, khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất. Bên cạnh đó, hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai.

Đồng thời, qua đó tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra, ổn định về xã hội, lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: