Hội thảo Quản lý và phát triển nguồn giống quế trên địa bàn tỉnh Yên Bái – Những cơ hội và thách thức

Trong 2 ngày 17- 18/12, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ tổ chức Hội thảo Quản lý và phát triển nguồn giống quế trên địa bàn tỉnh Yên Bái – Những cơ hội và thách thức.

Toàn cảnh Hội thảo Quản lý và phát triển nguồn giống Quế trên địa bàn tỉnh Yên Bái – Những cơ hội và thách thức.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được thông tin về thực trạng ngành quế Việt Nam; vai trò công tác giống đối với sự phát triển bền vững của ngành sản xuất quế ở Việt Nam; thực trạng và định hướng phát triển quế trên địa bàn tỉnh; kết quả khảo sát bước đầu về hiện trạng nguồn giống trên địa bàn tỉnh; thực trạng sản xuất và xuất khẩu quế tại Công ty Gia vị Sơn Hà; tiêu chuẩn UEBT và mô hình sản xuất quế thân thiện, đa dạng sinh học…

Yên Bái hiện có trên 82.000 ha quế, sản lượng đạt 28.000 tấn/năm. Giá trị thu nhập từ cây quế đạt trên 1.000 tỷ đồng/năm, chiếm gần 50% giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp. Diện tích quế được cấp chứng nhận hữu cơ trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại đạt 14.509 ha, trong đó: Văn Yên 10.730 ha, Trấn Yên 3.433 ha, Văn Chấn 346 ha.

Tiềm năng phát triển đối với ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm từ quế trên địa bàn tỉnh là rất lớn, đặc biệt là công nghệ chế biến sâu, chế biến tinh nhằm nâng cao giá trị sản phẩm có thể thu hút nhiều nguồn lực đầu tư trong thời gian tới…

Thảo luận, các đại biểu đã nêu những khó khăn, thách thức về giá vỏ quế, nhu cầu trồng rừng, thị trường cây giống quế, chất lượng rừng trồng không đồng đều…

Để quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững nguồn giống quế trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đã đưa ra nhiều đề xuất, khuyến nghị như: cần sớm có những chính sách để hỗ trợ duy trì những nguồn giống quế đã được công nhận còn thời hạn; cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế đặc thù để phát triển quế; đầu tư, nâng cấp các cơ sở sản xuất giống quế hiện đại; tăng cường công tác quản lý giống trên địa bàn; tập trung phát triển các nguồn giống mới; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân gây trồng quế sử dụng giống tốt, giống được công nhận, có xác nhận nguồn gốc rõ ràng…

Ngày mai 18/12, các đại biểu sẽ đi tham quan một số mô hình trồng quế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: