Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2025.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 có trên 1.200 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hướng dẫn, cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Tối thiểu 450 doanh nghiệp nhỏ và vừa được trải nghiệm các nền tảng số để chuyển đổi số doanh nghiệp. Hỗ trợ tối thiểu 60 doanh nghiệp nhỏ và vừa triển khai các ứng dụng, giải pháp chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng công nghệ, hiện đại. Phối hợp, triển khai hỗ trợ khoảng 2.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sử dụng đa dạng hóa các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về chuyển đổi số cho doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; Tổ chức hội thảo, hội nghị về chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đổi số…

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: