Giáo dục góp phần xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”

Một trong những thành công đáng kể của công tác giáo dục ở Yên Bái là việc xây dựng một môi trường học tập thân thiện và khuyến khích sự tương tác xã hội. Các trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là nơi hình thành những giá trị nhân văn và đạo đức. Xác định được vai trò đó, trong những năm qua, ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh đã không ngừng nỗ lực đổi mới góp phần xây dựng con người Yên Bái “thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập”.

100% trường học ở Yên Bái xây dựng trường học hạnh phúc. (Trong ảnh: Hoạt động ngoại khóa gìn giữ văn hóa truyền thống ở Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT tỉnh).

Với mục tiêu xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, toàn ngành đã triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, nhằm nâng cao trí lực, bồi dưỡng tri thức; phát triển toàn diện “đức, trí, thể, mỹ” gắn với bồi đắp tinh thần yêu nước.

Toàn tỉnh hiện có 466 cơ sở giáo dục, có 326 trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm 73,8%. Chất lượng giáo dục đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là giáo dục mũi nhọn. Hình thức dạy học được đổi mới và mở rộng ra bên ngoài lớp học; chú trọng dạy theo chuyên đề, tích hợp, giáo dục STEM, mô hình lớp học không biên giới, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật…

Chị Nguyễn Thị Lan, một phụ huynh học sinh tại Trường Tiểu học Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, chia sẻ: “Tôi thật sự rất ấn tượng với sự chú trọng của nhà trường đối với việc xây dựng nhân cách cho con em chúng tôi. Tôi đã nhận thấy sự thay đổi tích cực trong cách con học và giao tiếp với mọi người. Con trở nên tự tin, biết lắng nghe và chia sẻ ý kiến của mình một cách rõ ràng. Điều này thực sự khiến tôi an tâm và tự tin rằng con tôi đang nhận được một nền tảng giáo dục tốt”.

Một trong những giải pháp hàng đầu mà ngành GD&ĐT Yên Bái đưa ra nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” là nâng cao chất lượng giáo viên. Các giáo viên được đào tạo và có kiến thức sâu rộng giúp học sinh phát triển tư duy sáng tạo và kỹ năng sống cần thiết. Bên cạnh đó, chú trọng đến việc xây dựng môi trường học tập khuyến khích sự sáng tạo và hội nhập.

Trường học được trang bị các phòng học hiện đại, thư viện đa phương tiện và các phòng thí nghiệm. Ngoài ra, việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thảo và trao đổi với các trường học khác cũng giúp học sinh Yên Bái có cơ hội giao lưu với bạn bè trong và ngoài tỉnh, từ đó mở rộng tầm nhìn và có điều kiện được học hỏi.

Toàn ngành cũng đặc biệt quan tâm đến việc truyền đạt giá trị nhân ái và đoàn kết cho học sinh. Các chương trình giáo dục xã hội giúp học sinh hiểu về vai trò và trách nhiệm của mình trong xã hội. Các hoạt động tình nguyện và từ thiện cũng được tổ chức thường xuyên, khuyến khích học sinh thể hiện lòng nhân ái và biết sẻ chia trong cộng đồng. Nội dung giáo dục địa phương được đưa vào giảng dạy trong các cơ sở giáo dục từ cấp tiểu học đến trung học (từ lớp 1 đến lớp 11); lồng ghép hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái vào các hoạt động sinh hoạt và hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm.

Các nhà trường đã phối hợp với nhau theo cụm hoặc phối hợp với Bảo tàng, Thư viện tỉnh, các địa danh, thắng cảnh trong tỉnh để triển khai cho học sinh trực tiếp tham quan, trải nghiệm. Nhiều đơn vị tổ chức tham quan, trải nghiệm theo hình thức trực tuyến; lồng ghép hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái vào các hoạt động sinh hoạt và hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm gắn với sự kiện về di tích lịch sử và các ngày lễ lớn trong năm.

Bà Trần Thị Hằng – phụ huynh Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Yên Bái), chia sẻ: “Con tôi đã có cơ hội tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa và dự án xã hội nhờ vào sự quan tâm của giáo viên và trường học. Con đã học được kỹ năng làm việc nhóm, lãnh đạo và quản lý thời gian. Tôi rất hài lòng với sự đa dạng và phong phú của chương trình giảng dạy tại trường, giúp con tìm thấy đam mê và phát triển tư duy sáng tạo”.

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã xây dựng mô hình trường học gắn với thực tiễn như trường học gắn với du lịch, trường học bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể… Đặc biệt phong trào xây dựng trường học hạnh phúc được triển khai sâu rộng đến 100% các cơ sở giáo dục đã tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh; hướng tới xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, tích cực; bổ sung 5 chuẩn mực về con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” trong bộ quy tắc ứng xử của mỗi nhà trường…

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự quan tâm chú trọng, giáo dục Yên Bái sẽ tiếp tục góp phần xây dựng một thế hệ trẻ Yên Bái có sự chuẩn bị tốt nhất để đối mặt với thế giới đầy thách thức và cơ hội. Giáo dục không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn là quá trình hình thành nhân cách và xây dựng tương lai cho một cộng đồng và quốc gia phát triển.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: