Giá trị sản xuất công nghiệp Yên Bái tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2021

Tháng 10/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,98% so với tháng 9/2022 và tăng 10,27% so với cùng kỳ năm 2021.

Ảnh minh họa
Trong 10 tháng năm 2022, tỉnh tiếp tục thực hiện cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kỉnh tế; hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, dự án thủy điện, dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; rà soát, nắm bắt tình hình các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp; xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu. 
 
Các doanh nghiệp tiếp tục chủ động tìm kiếm nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) duy trì ổn định và tăng khá so với cùng kỳ năm 2021.
 
Tháng 10/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,98% so với tháng 9/2022 và tăng 10,27% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 10 tháng năm 2022, chỉ số công nghiệp toàn ngành tăng 9,51% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 10 đạt 1.909 tỷ đồng, tăng 2,4% so với tháng trước. 
 
Lũy kế 10 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) đạt 17.489 tỷ đồng; ước tính theo giá so sánh 2010 đạt 12.785 tỷ đồng bằng 82,5% kế hoạch, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao: công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,67%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 43,13%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,44%.
 
Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện hiệu quả các nghị quyết, các đề án về phát triển công nghiệp giai đoạn 2021 – 2025; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường; ưu tiên thu hút đầu tư phát triển và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao, áp dụng công nghệ hiện đại, sử dụng nguyên liệu sẵn có của tỉnh; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đang nghiên cứu, khảo sát, đề xuất dự án đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.
Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: