Đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân các dự án năm 2024

Nhằm đảm bảo tiến độ các dự án và đảm bảo mục tiêu giải ngân vốn đầu tư theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai, giải ngân các dự án năm 2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra tiến độ Dự án Đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC15)

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị chủ đầu tư Triển khai nghiêm túc, thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25/11/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024; Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Yên Bái năm 2024 và Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ và Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25/11/2023 của Tỉnh ủy; Văn bản số 246/UBND-TKTH ngày 19/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện kịch bản giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc triển khai dự án và giải ngân vốn đầu tư; quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đặc biệt đối với các dự án, công trình trọng điểm và các dự án có mức vốn giao kế hoạch lớn… Việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án phải đảm bảo chất lược công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng công trình xây dựng; vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. Thực hiện rà soát, xây dựng lại kế hoạch chi tiết tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn từng dự án cho phù hợp thực tế sau khi được phê duyệt hoặc phê duyệt điều chỉnh, đặc biệt là những dự án, công trình trọng điểm và dự án khởi công mới năm 2024. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan và nhà thầu thi công, đơn vị cung ứng vật tư, vật liệu để giải quyết các khó khăn, vướng mắc về nguồn cung vật liệu nhằm đảm bảo điều kiện thi công, đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu. Duy trì chế độ báo cáo định kỳ gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) và các cơ quan chức năng liên quan; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới chưa được giao chi tiết kế hoạch vốn; kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn cho các dự án hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019. Tổng hợp tiến độ triển khai các dự án (theo báo cáo của Chủ đầu tư); danh sách các nhà thầu chậm tiến độ đối với các dự án công trình trọng điểm của tỉnh; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/4/2024 để theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện. Thường xuyên thực hiện rà soát, tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn theo hướng linh hoạt, hiệu quả, trong đó điều chỉnh giảm kế hoạch vốn của các dự án thực hiện và giải ngân chậm hoặc giải ngân không đạt tiến độ cam kết để bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt nhưng chưa được bố trí đủ vốn, trong đó ưu tiên cho công tác giải phóng mặt bằng, các dự án trọng điểm, đối ứng các dự án ODA theo yêu cầu tiến độ triển khai và kịch bản giải ngân theo kế hoạch của tỉnh.

Sở Tài chính kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong việc rút và cấp vốn bảo đảm đáp ứng nhu cầu giải ngân các dự án; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên rà soát kết quả thu ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất khối tỉnh năm 2024 làm cơ sở thông báo và giải ngân vốn cho các dự án.

Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tháo gỡ khó khăn bảo đảm nguồn cung một số vật liệu chính (đá, cát..) bảo đảm nhu cầu triển khai thực hiện của các nhà thầu xây lắp. Thành lập Đoàn công tác kiểm tra trình tự, thủ tục, chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế, thi công các dự án; kịp thời hướng dẫn, uốn nắn hoặc xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, thông báo giá nguyên vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quản lý đầu tư xây dựng.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt các chế độ, chính sách và trình tự thủ tục pháp lý liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm; thực hiện công khai, minh bạch thông tin trong công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Phối hợp với các địa phương, chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn trong việc khai thác các mỏ vật liệu trên tuyến thi công, mỏ đất đắp, tạo điều kiện cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đối với các dự án nhà nước thực hiện thu hồi đất; tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm; thực hiện công khai, minh bạch thông tin trong công tác quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án; trong đó, cần quan tâm làm tốt công tác đăng ký, tổng hợp, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ưu tiên các khu tái định cư, bãi đổ thải,…; tăng cường công tác đối thoại, kịp thời giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng; chủ động phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư, tập trung bố trí đủ nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình trên địa bàn quản lý.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Tải về [1.57 MB]

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: