Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái triển khai nhiệm vụ năm 2024

Chiều 27/12, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái khóa IX tổ chức Hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự , chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Năm 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, sâu sát cơ sở và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, giám sát chặt chẽ. Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị từ Đảng ủy Khối đến cơ sở được quan tâm thực hiện gắn với giải pháp xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các chi, đảng bộ khối hành chính, sự nghiệp đã hoàn thành toàn bộ 1.966 nhiệm vụ trọng tâm; tổng doanh thu của các doanh nghiệp trong khối đạt trên 9.899 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,6 triệu đồng/tháng; nộp ngân sách đạt 870 tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội đạt trên 60,8 tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng đạt kết quả tích cực, trong đó chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đạt 101% kế hoạch, thành lập 1 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được. Đồng chí đề nghị, trong năm 2024, Đảng uỷ Khối cần tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; bám sát, cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, các kết luận của Trung ương Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế – xã hội, Chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc phổ biến, quán triệt, học tập, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và các quy định về xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, kiện toàn, bố trí sử dụng cán bộ. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên gắn với xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 và nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Chủ động phát hiện, cảnh báo, ngăn ngừa các vi phạm; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: