Đảm bảo tiến độ thi công một số công trình dự án, trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án, công trình trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Dự án cầu Tô Mậu, Huyện Lục Yên dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6/2024

Trong tháng 4/2024 các ngành, các địa phương và các đơn vị chủ đầu tư đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm hoàn tất thủ tục thanh, quyết toán, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết; đồng thời, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân dự án. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công, các dự án, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn, bao gồm cả kế hoạch tạm ứng vốn.

Ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 4/2024 đạt 274.842 triệu đồng, tăng 8,57% so với tháng trước, tăng 1,03% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh thực hiện được 218.274 triệu đồng (Vốn cân đối ngân sách tỉnh thực hiện được 77.621 triệu đồng, tăng 6,15% so với tháng trước, tăng 1,65% so với cùng kỳ; vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu thực hiện được 95.245 triệu đồng, tăng 3,88% so với tháng trước, giảm 1,26% so với cùng kỳ; vốn nước ngoài (ODA) thực hiện 8.651 triệu đồng, tăng 28,33% so với tháng trước, tăng 3,72% so với cùng kỳ; vốn xổ số kiến thiết thực hiện 4.215 triệu đồng, tăng 18,83% so với tháng trước, bằng so với cùng kỳ; vốn khác thực hiện được 32.542 triệu đồng, tăng 14,11% so với tháng trước, giảm 3,12% so với cùng kỳ năm 2023), chiếm 79,41%, tăng 7,2% so với tháng trước, giảm 0,31% so với cùng kỳ năm 2023; Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện thực hiện được 53.547 triệu đồng, chiếm 19,49%, tăng 14,05% so với tháng trước, tăng 6,82% so với cùng kỳ; Vốn ngân sách nhà nước cấp xã thực hiện được 3.021 triệu đồng, chiếm 1,10%, tăng 17,05% so với tháng trước, tăng 2,72% so với cùng kỳ.

Tiến độ thi công một số công trình dự án, trọng điểm của tỉnh, của huyện được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước như sau:

Dự án đường nối Quốc Lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (nút giao IC15) hiện đang còn 22/243 hộ chưa được kiểm đếm.

Dự án đường nối quốc lộ 32 (thị xã Nghĩa Lộ) với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC14, các gói thầu XL-09, XL-10, XL-11 đã hoàn thành, hiện nay đã khởi công xây dựng gói thầu số 14 (đoạn từ km5-km11+800), hiện đang tổ chức thi công nền đường, giá trị thực hiện ước đạt đến nay là 11.000/189.481 triệu đồng, đạt 5,8% giá trị hợp đồng. Công trình dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV năm 2024.

Dự án Nút giao IC13 cao tốc Nội Bài – Lào Cai hiện phần đường dẫn (đường nối tỉnh lộ 163 với cao tốc Nội Bài – Lào Cai) đang triển khai thi công nền đường và cấu kiện đúc sẵn, giá trị thực hiện ước đạt 31.468/143.120 triệu đồng, đạt 22% giá trị hợp đồng; Phần nút giao đang triển khai thi công mặt bằng nhà điều hành, công trình thoát nước, nền đường nhánh A giá trị ước đạt 11.140/74.240 triệu đồng, đạt 15% giá trị hợp đồng. Giải ngân đạt 71,87% kế hoạch vốn. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2024. Dự án đường nối Quốc Lộ 37, Quốc Lộ 32 với cao tốc Nội Bài – Lào Cai (IC 14, IC15): Đến nay giải ngân trên 29.741 triệu đồng, vốn còn lại trên 140.000 triệu đồng. Về khối lượng thi công, tại gói thầu số 09: Đến nay thi công khối lượng đào nền đường 3.500/304.500 m3, giá trị mới đạt 100/62.685 triệu đồng (0,16%). Tại gói thầu số 10 hiện đang thi công nền đường, khối lượng đào nền đường đạt 23.000/488.900m3, giá trị thực hiện ước đạt 1000/140.003 triệu đồng (0,7%). Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2024.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai hiện đang triển khai thi công nền đường, công trình thoát nước. Giá trị thực hiện ước đạt 55.300/843.371 triệu đồng, đạt 6,56%; Đoạn II (Km30-Km68+950): gồm 03 gói thầu xây lắp (gói thầu số 23,24,25), trong đó 01 gói thầu đang triển khai thi công nền đường, công trình thoát nước, giá trị thực hiện ước đạt 16.500/845.703 triệu đồng, đạt 1,95%, đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu 02 gói thầu, hiện nay đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; Riêng đoạn Km50 – Km60 của dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 12-2023 và khởi công xây dựng công trình ngày 15-3-2024 gói thầu số 31. Dự án đã giải ngân được 9 68.718/327.519 triệu đồng, đạt 20,98% kế hoạch vốn.

Dự án cầu Tô Mậu, Huyện Lục Yên hiện đang hoàn thiện lề đường và thanh thải dòng chảy để bàn giao công trình đưa vào sử dụng, giá trị thực hiện ước đạt đến nay là 45.221/48.611 triệu đồng, đạt 93,8%, giá trị giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đạt 1.832/15.000 triệu đồng, đạt 12,21% kế hoạch vốn. Dự kiến dự án hoàn thành vào cuối tháng 6/2024.

Dự án Trụ sở Tỉnh ủy và các ban Đảng có tổng mức đầu tư 410 tỷ đồng, công trình được khởi công vào quý I năm 2023, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024.

Về tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc khu vực Nhà nước qua hệ thống TABMIS của Kho bạc Nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 31/3/2023 đạt 713,1 tỷ đồng, đạt 15,67% kế hoạch vốn đã được phân bổ là 4.549,7 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước đạt 8,56% kế hoạch). Trong đó nguồn vốn do trung ương và địa phương quản lý lần lượt đạt 12,26% và 21,59%. Tỷ lệ giải ngân vốn do địa phương quản lý đạt thấp do mới chỉ giải ngân được các nguồn vốn ngân sách tỉnh tự cân đối, sử dụng đất cấp tỉnh, trung ương hỗ trợ có mục tiêu, ngân sách huyện tự cân đối, sử dụng đất cấp huyện; các nguồn vốn khác chưa hoàn thiện thủ tục thanh toán hoặc chưa có khối lượng giải ngân.

Ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 4 tháng đầu năm 2024 đạt 979.678 triệu đồng, đạt 17,97% kế hoạch năm 2023, giảm 3,19% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 776.445 triệu đồng (Vốn cân đối ngân sách tỉnh thực hiện được 272.216 triệu đồng, đạt 15,43% kế hoạch, giảm 5,59% so với cùng kỳ; vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu thực hiện được 354.742 triệu đồng, đạt 18,81% kế hoạch, giảm 2,71% so với cùng kỳ; vốn nước ngoài (ODA) thực hiện được 26.934 triệu đồng, đạt 9,36% kế hoạch, giảm 2,71% so với cùng kỳ; vốn xổ số kiến thiết thực hiện được 14.347 triệu đồng, đạt 28,69% kế hoạch, giảm 8,31% so với cùng kỳ; vốn khác thực hiện được 108.206 triệu đồng, đạt 93,5% kế hoạch, giảm 6,36% so với cùng kỳ năm 2023), đạt 18,92% kế hoạch năm 2024, giảm 4,36% so với cùng kỳ năm 2023; Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 192.635 triệu đồng, đạt 14,64% kế hoạch năm 2024, tăng 1,44% so với cùng kỳ năm 2023; Vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 10.598 triệu đồng, đạt 35,32% kế hoạch năm 2024, tăng 3,55% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện kế hoạch giải ngân chi tiết các nguồn vốn đầu tư công năm 2024 theo tiến độ từng quý, sáu tháng và cả năm, kịp thời có giải pháp điều chỉnh vốn, điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư đối với các công trình, dự án không đáp ứng tiến độ đề ra. Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án, công trình trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các dự án phát triển quỹ đất thu ngân sách. Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: