Công đoàn Yên Bái nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Xác định đối tượng cần ưu tiên trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, kiến thức pháp luật là lực lượng công nhân lao động trực tiếp trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/NQ-LĐLĐ, ngày 21/7/2021 về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân lao động khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước trong tình hình mới”; trọng tâm là tuyên truyền các nghị quyết: về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Luật Công đoàn 2012; Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, về công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông….

Công đoàn Các khu công nghiệp Yên Bái phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ CĐCS trong doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Chương Phát – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: “Những năm qua, nhất là từ năm 2020 đến nay, hoạt động tuyên truyền được các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái chú trọng, tổ chức thành các chiến dịch truyền thông. Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin”.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái (28/7/1947 – 28/7/2022), LĐLĐ tỉnh đã khánh thành Phòng Truyền thống Công đoàn; mở thêm mục mới trên trang thông tin điện tử; lắp đặt pano kích thước lớn tuyên truyền Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới tại Khu công nghiệp phía Nam; tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội Facebook…

Mới đây nhất, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XX Công đoàn tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2023 – 2028, nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết trong các cấp công đoàn, đoàn viên và người lao động trong toàn tỉnh.

Hiện, 13/13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã lập trang fanpage trên Facebook và nhóm Zalo, 100% công đoàn cơ sở lập nhóm Zalo và sử dụng các ứng dụng trên mạng xã hội để tương tác, chia sẻ thông tin, nắm dư luận xã hội, phát hành trăm ngàn tờ rơi, áp phích tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19… trong CNVCLĐ.

Ông Vũ Ngọc Ánh – Chủ tịch LĐLĐ thành phố Yên Bái cho biết: Các cấp công đoàn thành phố đã tích cực tuyên truyền, tổ chức học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nghị quyết đại hội công đoàn các cấp. Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động trong đoàn viên, người lao động, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày một phát triển. Công đoàn thành phố đã có 1 tập thể và 1 cá nhân điển hình tiên tiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên dương, khen thưởng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, của tổ chức công đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước, năm 2023, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái còn phối hợp với với lãnh đạo chuyên môn, người sử dụng lao động triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”.

Đến nay, Yên Bái có 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lao động và công đoàn. Đã có trên 177 ngàn lượt CNVCLĐ tham gia phong trào tự học tập nâng cao trình độ, trên 80 ngàn lượt CNVCLĐ tham gia các khóa đào tạo kỹ năng nghề nghiệp theo chương trình nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động của Tổng LĐLĐ Việt Nam…

Cùng với chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền, vận động cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động…, thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Yên Bái tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hội nghị, hội thi, nói chuyện chuyên đề; kết hợp nội dung tuyên truyền với cung cấp tài liệu dưới dạng tờ rơi với nội dung thiết thực, cô đọng, dễ hiểu, dễ nhớ.

Đồng thời lựa chọn nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với từng đối tượng, thời gian, trong đó chú trọng đến những nội dung đoàn viên, người lao động mong muốn được nghe, những vấn đề thực tiễn xã hội nói chung, CNVCLĐ nói riêng đang quan tâm… góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không để công nhân lao động bị kích động, lôi kéo làm mất ổn định chính trị – xã hội địa bàn.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: