Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2023

Trong tháng 10/2023, một số chính sách mới có hiệu lực thi hành như: ban hành TTHC lĩnh vực đăng kiểm; bãi bỏ một số Thông tư về tuyển dụng công chức, viên chức; hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử; quy định mới về mức thu phí trong lĩnh vực y tế; Điều chỉnh lệ phí đăng ký, cấp biển xe ô tô, xe máy….

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: