Chính phủ đã trả nợ hơn 71.552 tỷ đồng trong quý 1/2023

Theo Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), tổng trả nợ của Chính phủ trong quý 1 khoảng 71.552,9 tỷ đồng. Trong đó, trả nợ trực tiếp khoảng 64.595,8 tỷ đồng, trả nợ cho vay lại khoảng 6.957,2 tỷ đồng…

Quý 1/2023, tổng vay trong nước và nước ngoài của Chính phủ đạt 100.373 tỷ đồng.

So với thu ngân sách nhà nước tháng 3/2023, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp khoảng 7,8%. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, nghĩa vụ trả nợ trực tiếp so với thu ngân sách nhà nước khoảng 13,1%.

Tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành tháng 3/2023 là 24.530 tỷ đồng. Trong quý 1/2023, có 93.957 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được phát hành, đạt 87% kế hoạch quý 1, bằng 23,49% kế hoạch năm 2023.

Kho bạc Nhà nước cho biết, thị trường trái phiếu chính phủ quý 1/2023 cơ bản thuận lợi cho công tác huy động vốn. Mặc dù lãi suất giao dịch trái phiếu chính phủ có thời điểm tăng nhẹ vào cuối tháng 2 và nửa đầu tháng 3/2023, song xu hướng chung toàn quý là giảm. Trên thị trường sơ cấp, lãi suất dự thầu cơ bản giảm và nhu cầu mua trái phiếu chính phủ ở mức cao.

Bám sát tình hình thị trường, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã tranh thủ những thời điểm thị trường thuận lợi (mặt bằng lãi suất trái phiếu chính phủ giảm và nhu cầu mua trái phiếu chính phủ cao) để tổ chức phát hành trái phiếu chính phủ với khối lượng phù hợp nhu cầu chi ngân sách trung ương cao trong những tháng đầu năm 2023 và nhu cầu vốn vay lớn của ngân sách trung ương năm 2023 theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

Trong tháng 3/2023, Chính phủ thực hiện ký kết 1 hiệp định vay nước ngoài với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, giá trị ký kết khoảng 54,3 triệu USD. Lũy kế quý 1/2023, Chính phủ thực hiện ký kết 3 hiệp định vay nước ngoài với IFAD và Hàn Quốc, tổng trị giá ký kết khoảng 97,3 triệu USD.

Về rút vốn, tính đến 25/3/2023, đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 6.416,4 tỷ đồng, trong đó cấp phát khoảng 3.452 tỷ đồng, cho vay lại khoảng 2.964,2 tỷ đồng.

Tổng vay trong nước và nước ngoài của Chính phủ trong tháng 3 tính đến 25/3/2023 khoảng 24.878,5 tỷ đồng (cao hơn 17.884 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022), trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 24.783,2 tỷ đồng, vay về cho vay lại khoảng 95,3 tỷ đồng.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2023, tính đến 25/3/2023, tổng vay trong nước và nước ngoài đạt 100.373 tỷ đồng (bằng 20,4% kế hoạch trình Thủ tướng Chính phủ), trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 97.409,2 tỷ đồng (bằng 15,7% kế hoạch), vay về cho vay lại khoảng 2.964,2 tỷ đồng (đạt 12,6% kế hoạch).

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: