Bộ trưởng Công Thương yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử xăng dầu

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa gửi công điện hỏa tốc yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. (Ảnh minh họa)

Công điện được gửi đến Tổng cục Quản lý thị trường và Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Nội dung công điện nêu rõ, thời gian qua, Bộ Công Thương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp triển khai thực hiện các công điện, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng về quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu và đã đạt được kết quả tích cực.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số bộ phận doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ kinh doanh xăng dầu chưa thực hiện nghiêm túc quy định, chỉ đạo nêu trên.

Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục nghiêm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường tại các công điện, chỉ thị, kế hoạch, công văn chỉ đạo liên quan đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu.

Thứ hai, các đơn vị chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn quản lý chấp hành đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu; thực hiện nghiêm túc quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Các đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan thuế và các lực lượng chức năng trên địa bàn trong quá trình kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh xăng dầu không thực hiện đúng quy định về hóa đơn điện tử, kể cả việc yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí; cơ quan thuế trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: