Bảo hiểm xã hội Yên Bái sẽ trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trước tết Nguyên đán

<b>Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh sẽ trả gộp lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2/2024 cho người hưởng trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn trong kỳ chi lương hưu tháng 1.</b>

 

<img class=”size-full wp-image-33881″ src=”http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn/wp-content/uploads/2023/12/305853_lungn.jpg” alt=”” width=”1000″ height=”623″ /> Nhân viên Bưu điện chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng

 

Theo đó, BHXH tỉnh đề nghị Bưu điện tỉnh Yên Bái thông báo cho người hưởng trên địa bàn tỉnh biết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2 năm 2024 sẽ được chi trả trong kỳ chi trả tháng 1 năm 2024. Nội dung chi, lịch chi trả tại từng điểm chi trả phải cụ thể, rõ ràng, thông báo kịp thời để người hưởng biết.

 

Thời gian chi trả tại các điểm chi trả: bắt đầu từ ngày 4 đến ngày 10/1/2024; tại các điểm giao dịch của Bưu điện từ ngày 11/1 đến ngày 25/02/2024 (trừ ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn theo quy định).

 

Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, chi trả theo quy định hiện hành; Bưu điện chuyển tiền 2 tháng (tháng 1 và tháng 2/2024) vào tài khoản của người hưởng cùng thời gian thực hiện chi trả cho người hưởng nhận tiền mặt.

 

Bưu điện tỉnh xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2024 trong kỳ chi trả tháng 01 năm 2024, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người hưởng; tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng già yếu, cô đơn, ốm đau, bệnh tật không có khả năng đi đến nhận tiền; đôn đốc nhân viên Bưu điện trả thẻ BHYT cho người hưởng mới kịp thời trong tháng 1/2024, đảm bảo quyền lợi cho người hưởng khi đi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).

 

Bưu điện tỉnh chỉ đạo Bưu điện cấp huyện thực hiện tốt công tác quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, rà soát, đối chiếu các trường hợp có thay đổi sau kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2 năm 2024 như: người hưởng chết, người hưởng bị tòa án tuyên bố mất tích…; kịp thời lập danh sách báo giảm theo đúng thời gian quy định trước kỳ chi lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3/2024.

 

BHXH tỉnh cũng đề nghị các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp thực hiện tốt công quản lý đối tượng; kịp thời đảm bảo kinh phí chi trả 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng trước dịp Tết Nguyên đán.

 

BHXH huyện, thị xã phối hợp với Bưu điện cấp huyện trong việc tuyên truyền tới người hưởng về việc chi trả 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH trong kỳ chi lương tháng 1/2024; tiếp nhận và trả hồ sơ của người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH được duyệt mới trong tháng 1, trả cho đơn vị và cá nhân kịp thời. In và chuyển thẻ BHYT kịp thời sang Bưu điện để trả cho người hưởng cùng kỳ chi lương hưu tháng 1 và tháng 02/2024 (nếu có).

 

Sau kỳ chi lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1 và tháng 2 năm 2024,  BHXH huyện, thị xã cần phối hợp tốt với Bưu điện cấp huyện trong việc báo giảm người hưởng chết, di chuyển hồ sơ…; kê tồn số tiền lương hưu, trợ cấp BHXH người hưởng chưa đến nhận theo đúng quy định.

<div style=”text-align: right;”>Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: