5 tháng đầu năm 2024: Sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái tiếp tục khởi sắc

heo báo cáo của Sở Công thương, sản xuất công nghiệp của tỉnh 5 tháng đầu năm tiếp tục khởi sắc.

Lũy kế 05 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 ước đạt 7.105,6 tỷ đồng, bằng 38,6% kế hoạch, tăng 9,59% so với cùng kỳ năm 2023

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tháng 5/2024 ước đạt 2.140 tỷ đồng, ước tính theo giá so sánh 2010 ước đạt 1.564,5 tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước, tăng 10,23% so với cùng kỳ. Lũy kế 05 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010 ước đạt 7.105,6 tỷ đồng, bằng 38,6% kế hoạch, tăng 9,59% so với cùng kỳ năm 2023. Một số sản phẩm chính có giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng tăng so với cùng kỳ như ván ép (tăng 30,9%); felspat phong hóa (tăng 34,2%); điện thương phẩm (tăng 12,4%); tinh bột sắn (tăng 11,4%)…

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2024 tăng 8,45% so với tháng trước, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp ước tăng 9,05% so với cùng kỳ năm trước. Trong 18 ngành công nghiệp cấp 2, có 12/18 ngành có chỉ số sản xuất cộng dồn đến cuối tháng 5/2024 tăng so với cùng kỳ như: chế biến thực phẩm; sản xuất trang phục; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; In, sao chép bản ghi các loại; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn; sản xuất giường, tủ, bàn ghế; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt và thiết bị… Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ như: Khai thác quặng kim loại; khai khoáng khác; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu; sản xuất kim loại giảm; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng hơi nước và điều hòa không khí…

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: