42 dự án được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2023

Trong năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái đã có 42 dự án đầu tư được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 5.777 tỷ đồng và 20,4 triệu USD (tương đương 6.277 tỷ đồng).

Động thổ xây dựng dự án nhà máy nhiên liệu sinh khối Erex Sakura tại Cụm công nghiệp Bắc Văn Yên

Trong đó có 33 dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp – xây dựng, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 5.352 tỷ đồng và 20,4 triệu USD; 01 dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 25 tỷ đồng và 08 dự án đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ và kinh tế khác, với tổng vốn đăng ký 400 tỷ đồng; điều chỉnh tăng vốn đầu tư 19 dự án đầu với tổng vốn sau điều chỉnh 2.051 tỷ đồng; rà soát, thu hồi 20 dự án đầu tư chậm tiến độ triển khai thực hiện.

Một số dự án có vốn đầu tư lớn như: Nhà máy nhiên liệu sinh khối EREX SAKURA Yên Bái của Công ty cổ phần EREX và Công ty cổ phần năng lượng xanh SAKURA (tổng vốn đăng ký 20,4 triệu USD), Dự án đầu tư nhà máy sản xuất nhựa LTT của Công ty cổ phần nhựa LTT (tổng vốn đăng ký 264 tỷ đồng), Xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến Quế tại Văn Yên, Yên Bái của Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà (tổng vốn đăng ký 286 tỷ đồng), Nhà máy nước sạch huyện Trấn Yên của Công ty TNHH nước sạch Yên Bái (tổng vốn đăng ký 150 tỷ đồng), Nhà máy sản xuất thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái (tổng vốn đăng ký 300 tỷ đồng).

Đến nay, toàn tỉnh hiện có 623 dự án cấp quyết định chủ trương đầu tư với 91.640 tỷ đồng và 283,2 triệu USD, trong đó: ngành nông lâm nghiệp thủy sản 48 dự án, tổng vốn đăng ký 5.270 tỷ đồng và 78,6 triệu USD; ngành công nghiệp – xây dựng: 461 dự án, tổng vốn đăng ký 68.719 tỷ đồng và 200,6 triệu USD; ngành thương mại dịch vụ và du lịch: 114 dự án, tổng vốn đăng ký 17.651 tỷ đồng và 4,0 triệu USD.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: