03 tháng đầu năm 2024, Yên Bái thành lập mới 68 doanh nghiệp

Tính đến hết tháng 3/2024, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 3.263 doanh nghiệp, trong đó: Công ty TNHH 2.128 doanh nghiệp; Công ty cổ phần 719 doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân 358 doanh nghiệp; Doanh nghiệp FDI 47 doanh nghiệp; DN 100% vốn NN (ĐP quản lý) 08 doanh nghiệp; DN 100% vốn NN (TW quản lý) 03 doanh nghiệp.

Tình hình sản xuất kinh doanh trong quý I ổn định, có chiều hướng khả quan

Trong tháng 3/2024, đã thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cho 33 doanh nghiệp (bằng 132% cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký là 121,9 tỷ đồng. Tổng số 3 tháng đầu năm 2024, đã thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký cho 68 doanh nghiệp (bằng 119,3% cùng kỳ, đạt 22,7% kế hoạch), với tổng số vốn đăng ký là 251,613 tỷ đồng. Trong đó: Công ty TNHH 1 thành viên 38 DN, vốn điều lệ 92,713 tỷ đồng; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên 12 DN, vốn điều lệ 42,8 tỷ đồng; Công ty cổ phần 17 DN, vốn điều lệ 115,1 tỷ đồng; Doanh nghiệp tư nhân 01 DN, vốn đầu tư 01 tỷ đồng.

Trong tháng có 03 doanh nghiệp giải thể. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 có 09 doanh nghiệp giải thể. Hiện có 601 doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh.

Tính đến hết tháng 3/2024, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 3.263 doanh nghiệp, trong đó: Công ty TNHH 2.128 doanh nghiệp; Công ty cổ phần 719 doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư nhân 358 doanh nghiệp; Doanh nghiệp FDI 47 doanh nghiệp; DN 100% vốn NN (ĐP quản lý) 08 doanh nghiệp; DN 100% vốn NN (TW quản lý) 03 doanh nghiệp.

Theo số liệu báo cáo của Liên minh HTX, tháng 3 có 06 HTX thành lập mới (giảm 40% so với cùng kỳ) với số vốn điều lệ 15,4 tỷ đồng và 42 thành viên. Tính chung 03 tháng có 11 HTX thành lập mới với số vốn điều lệ 21,4 tỷ đồng và 80 thành viên. Tổng số hợp tác xã hiện có trên toàn tỉnh là 738 hợp tác xã, vốn điều lệ 1.777,56 tỷ đồng với tổng số thành viên là 32.055 người.

Về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2024 so với quý trước: Có 8,77% doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh tốt lên, 35,09% doanh nghiệp giữ nguyên và 56,14% doanh nghiệp gặp khó khăn hơn. Dự báo quý II/2024 kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chế biến chế tạo tốt hơn so với quý I/2024, với dự báo 50,88% doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh tốt lên, 28,07% doanh nghiệp giữ nguyên và 21,05% doanh nghiệp gặp khó khăn hơn.

Tỉnh Yên Bái tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, nắm bắt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nhất là về thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan… Công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được đẩy mạnh; công bố công khai việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp để biết và giám sát việc thực hiện. Trong Quý I/2024, đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 11 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 2.750,8 tỷ đồng; điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 09 dự án.

Theo Cổng TTĐT tỉnh


Bài viết mới nhất: