Tình hình vi phạm tệ nạn xã hội của tỉnh, đặc biệt là các đối tượng trong độ tuổi vị thành niên