Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thăm và nắm bát tình hình tại các doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới 2023

<strong><em>Ngày 30/01/2023, Đồng chí Đỗ Quang Minh – Bí thư Đảng ủy Khối va bà Bùi Thị Sửu – Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của Đảng ủy Khối có chuyến thăm và nắm bắt tình hình tại một số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ,  Trưởng các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh</em></strong><strong>.</strong>

<img class=”wp-image-21641″ src=”http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn/wp-content/uploads/2023/02/chuctet4.jpg.png” alt=”” width=”800″ height=”483″ /> Đồng chí Đỗ Quang Minh hỏi thăm và động viên công nhân Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp Hồng Hà

<strong><em>* Đến thăm và nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Cơ khí và xây lắp Hồng Hà, </em></strong>đoàn đã vui mừng trước những kết quả mà Công ty đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương những nỗ lực mà Công ty đã đạt được và mong rằng với sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, Công ty cần tiếp tục mở rộng và phát triển quy mô, ngành nghề sản xuất, đặc biệt là tiếp tục quan tâm chế tạo về máy móc thiết bị phục vụ cho nông – lâm – nghiệp để phục vụ bà con nhà nông dân cũng như tham gia các hội thi sản phẩm sáng tạo do Trung ương và tỉnh Yên Bái tổ chức. Đồng thời tiếp tục phát huy sự đam mê, lòng nhiệt huyết và ý chí vươn lên của lãnh đạo, công nhân công ty, cùng với những thành công và kinh nghiệm đã gặt hái được trong nhiều năm qua. Hy vọng Công ty TNHH cơ khí và xây lắp Hồng Hà sẽ ngày càng phát triển, luôn giữ vững là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực chế tạo về máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất chế biến nông – lâm nghiệp, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa công nghiệp nông thôn tỉnh Yên Bái.

<img class=”wp-image-21642″ src=”http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn/wp-content/uploads/2023/02/chuctet1.jpg” alt=”” width=”800″ height=”599″ /> Đoàn công tác nắm bắt tỉnh hình tại Công ty TNHH Trường Phú<img class=”wp-image-21643″ src=”http://danguykhoicqvadn.yenbai.gov.vn/wp-content/uploads/2023/02/chuctet3.jpg” alt=”” width=”800″ height=”599″ /> Đoàn công tác nắm bắt tỉnh hình tại Công ty TNHH Đồng Tiến

<strong><em>* Sáng cùng ngày, đoàn đến thăm và nắm bắt tình hình tại Công ty TNHH Trường Phú và Công ty TNHH Đồng Tiến.</em></strong> Sau khi đi thăm và nghe báo cáo từ lãnh đạo của các đơn vị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã biểu dương những cố gắng của đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022, đặ biệt đã chủ động các giải pháp đẩy mạnh các giải duy trì và thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động; thực hiện hiệu quả các đề án, chính sách hỗ trợ của tỉnh để đẩy mạnh phát triển quy mô doanh nghiệp. Cùng với đó, các cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp đã khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, cũng như nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, mở rộng quy mô, chủ động tiếp thị, quảng bá thương hiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; nâng cao công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp, áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của hàng hóa. Đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi gắn với phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chung sức đồng lòng, tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Tích cực chăm lo việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, cho người lao động, hưởng ứng tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, xây dựng hình ảnh con người Yên Bái “ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập”.
<p style=”text-align: right;”>Ngọc Khánh</p>


Bài viết mới nhất: