Hiệu quả trong thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động giữa Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

Nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho doanh nghiệp; là cầu nối giữa các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đoàn thể để đưa chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến doanh nghiệp; hỗ trợ, tháo gỡ  khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, trong cải cách hành chính, tạo môi trường bình đẳng và thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững; phối hợp trong việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Đảng ủy Khối và Hiệp hội doanh nghiệp đã xký quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2022- 2025. Sau một thời gian thực hiện đã đạt được kết quả quan trọng, tích cực, đảm bảo các nội dung theo kế hoạch đã đề ra.

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ký Quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2022 – 2025

Để đạt được những kết quả đó, Đảng ủy Khối đã giao cho Ban Tuyên giáo trực tiếp là đồng chí Trưởng ban tư vấn, hỗ trợ Hiệp hội doanh nghiệp thực hiện các nội dung phối hợp; phân công chuyên viên Ban Tuyên giáo trực tiếp hỗ trợ Hiệp hội doanh nghiệp thực hiện công tác hành chính (Văn thư – lưu trữ, kế toán và quản trị mạng). Tạo điều kiện hỗ trợ phòng làm việc, cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Thường trực và Ban Chấp hành Hiệp hội để thực hiện tốt các nội dung trong quy chế phối hợp, đảm bảo theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hằng năm, Đảng uỷ Khối và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phối hợp cung cấp thông tin, số liệu theo nội dung và trách nhiệm phối hợp. Khi cần thiết, Đảng uỷ Khối và Hiệp hội chủ động trao đổi thông tin trực tiếp với các đơn vị liên quan.

Sau một năm triển khai, hai đơn vị đã phối hợp thưc hiện tốt vai trò là cầu nối, gắn kết các doanh nghiệp trong tỉnh, truyền tải các văn bản về đường lối, chính sách pháp luật đến với các doanh nghiệp một cách kịp thời, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của doanh nghiệp trong chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Thường xuyên nắm tình hình tư tưởng của các doanh nghiệp và công nhân lao động và hoạt động sản xuất – kinh doanh, chủ động đề xuất ý kiến của doanh nghiệp với các cơ quan chức năng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đặc biệt là trong thời gian phòng, chống dịch COVID – 19 ảnh hưởng của các doanh nghiệp trước sự mất bình ổn giá cả thị trường.

 Phát huy vai trò trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối và Hiệp hội doanh nghiệp để truyền tải các chính sách, thông tư, nghị định mới ban hành để tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến các doanh nghiệp. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Tuyên truyền các doanh nghiệp hội viên thực hiện tốt chế độ, chính sách với người lao động, công tác công đoàn; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động…      Tuyên truyền đối với chủ doanh nghiệp là hội viên Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thấy rõ lợi ích của việc thành lập và hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, để chủ doanh nghiệp tự nguyện vào Đảng, thành lập và tạo điều kiện cho tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động theo đúng quy định; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị giao ban các doanh nghiệp Khối nông, lâm sản xuất khẩu

Đặc biệt, Đảng ủy Khối đã phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, đồng thời bình xét, tuyên dương 12 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh; phối hợp đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt đầu xuân với doanh nghiệp, hợp tác xã và Lễ tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Yên Bái nhân dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm; Phối hợp tổ chức kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2021; tổ chức Hội thảo cải thiện môi trường kinh doanh năm 2022; tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức cho lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. Phối hợp với các sở, ngành tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương trình “Cafe doanh nhân” theo từng chuyên đề để trao đổi, lắng nghe, tổng hợp những phản ánh của các nhà đầu tư, doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành để tìm hướng giải quyết. Qua các chương trình, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng.

Chỉ đạo thực hiện hiện tốt Chương trình số 09- CTr/ĐUK, ngày 14/5/2021 của Đảng ủy Khối về  đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong khối, các doanh nghiệp khối Thương mại, dịch vụ đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Đến nay, cơ bản các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối và doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội, đã triển khai, thực hiện và chủ động ký cam kết thỏa thuận hợp tác và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau, qua đó tăng cường liên kết, hợp tác giữa các đơn vị nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh thăm mô hình sản xuất của Công ty cổ phần Hồng Nam

Hàng năm, Đảng ủy Khối đã phối hợp với Hiệp hội tổ chức giải thể thao truyền thống kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10 với các môn: Bóng đá nam, cầu lông và bóng chuyển hơi nam, nữ  đã thu hút động đảo các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia, qua đó tạo sự gắn kết giữa các đơn vị, doanh nghiệp.  Phối hợp thăm hỏi, động viên doanh nghiệp và tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tháng công nhân và Tết Nguyên đán hằng năm;  động viên kịp thời các doanh nghiệp bị thiệt hại do mưa lũ. Vận động, tuyên truyền các doanh nghiệp quan tâm công tác Đảng và các hoạt động đoàn thể. Nhiều doanh nghiệp đã thành lập tổ chức Đảng cơ sở, Công đoàn, Đoàn Thanh niên…

 Đã phối hợp tuyên truyền các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, nhân đạo, đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, tham gia  xây dựng nông thôn mới và đóng góp xây dựng Quỹ phòng, chống Covid – 19 do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động với tổng số tiền trên 10 tỷ đồng .Ngoài ra, phát động các doanh nghiệp tham gia tích cực các chương trình như: Xây dựng nhà tình nghĩa, Quỹ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ người tàn tật và trẻ em mồ côi, Phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; nuôi dưỡng các học sinh nghèo vượt khó học giỏi …

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phối hợp mở các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm để phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp nắm được luật pháp một cách kịp thời để thực hiện đúng, tránh những vi phạm gây tổn thất cho doanh nghiệp. Tăng cường hơn nữa các hoạt động nắm tình hình thực tế, tập hợp lấy ý kiến tại các doanh nghiệp và kịp thời phản ánh, đề xuất, tham mưu với các cơ quan hữu quan những giải pháp nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Thường xuyên cập nhật các chính sách, thông tư, nghị định mới ban hành để tuyên truyền, phổ biến kịp thời đến các doanh nghiệp. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh và hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

 Tiếp tục phối hợp để tổ chức các hoạt động giao lưu giữa doanh nghiệp với nhau, giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của các địa phương để kết nối tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết hợp tác sản xuất kinh doanh với nhau tăng hiệu quả kinh tế. Tổ chức xúc tiến thương mại giới thiệu để nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại. Quảng bá sản phẩm xây dựng thương hiệu doanh nghiệp.

 Phát động các doanh nghiệp thi đua sản xuất kinh doanh  nhằm những chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phổ biến quy chế, các tiêu chuẩn thi đua để doanh nghiệp nắm bắt, Đăng ký thi đua và tổ chức thực hiện, tạo không khí thi đua sôi nổi ở các doanh nghiệp, kích thích sức năng động sáng tạo trong cán bộ công nhân viên có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất kinh doanh, thiết thực phục vụ cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Phát hiện những gương điển hình tiên tiến, những lao động có thành tích xuất sắc để đề nghị khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Đức Phương


Bài viết mới nhất: