Đại hội Công đoàn VNPT Yên Bái lần thứ V

Ngày 31/3, Công đoàn cơ sở VNPT Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng chí Triệu Tiến Thắng – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam; Phan Huy Cường – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở VNPT Yên Bái lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Trách nhiệm – Vì mái nhà chung VNPT”, Công đoàn VNPT Yên Bái đã cơ bản thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ IV với nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, doanh thu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 4,84%/năm; năng suất lao động tăng trưởng bình quân 5,76%/năm.

Bên cạnh đó, khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn, Công đoàn VNPT đã phối hợp với chuyên môn trong triển khai các chính sách liên quan đến người lao động với thu nhập năm cuối nhiệm kỳ tăng hơn 37% so với đầu nhiệm kỳ. Công đoàn VNPT cũng đã triển khai có hiệu quả công tác dân chủ cơ sở; nâng cao chất lượng công tác nữ công.

Đồng thời, đổi mới việc đánh giá chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở thanh viên để làm cơ sở cho công tác bình xét thi đua, khen thưởng. Trong đó, 80% công đoàn cơ sở thành viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bám sát định hướng chiến lược phát triển, tổ chức Công đoàn VNPT còn triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như “Nụ cười -VNPT”; “Sáng tạo VNPT”; “Chất lượng VNPT”; “Người VNPT sử dụng sản phẩm, dịch vụ VNPT”. Qua đó, đồng hành cùng chuyên môn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao hằng năm.

Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn VNPT đề ra mục tiêu khái quát là “Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, toàn diện hoạt động trên môi trường số; lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm; vì sự phát triển của VNPT địa bàn Yên Bái và Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam” với phương châm hành động “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển – Vì người lao động”; phấn đấu 100% lao động có hợp đồng lao động; từ 95% trở lên cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; 100% tổ chức công đoàn, đoàn viên hoạt động trên môi trường số. Tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phấn đấu tốc độ tăng trưởng doanh thu địa bàn bình quân năm từ 3% trở lên; thu nhập bình quân tăng hàng năm 2% trở lên; tỷ lệ nữ đoàn viên, người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trên 85%,…

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở VNPT Yên Bái nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: