Công ty Điện lực Yên Bái đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ

Cùng với nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, những năm qua, Công ty Điện lực Yên Bái (PCYB) luôn quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống cháy nổ (ATVSLĐ – PCCN) nhằm giảm thiểu tai nạn lao động (TNLĐ) và cháy nổ, bệnh nghề nghiệp tại đơn vị.

Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân nhân viên người lao động.

Nhận thức rõ việc đảm bảo ATVSLĐ – PCCN, giảm thiểu rủi ro TNLĐ không chỉ là tuân thủ các quy định pháp luật lao động mà còn là yếu tố quan trọng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị, đảm bảo quyền lợi của người lao động, với phương châm “Sản xuất phải đảm bảo an toàn, có an toàn mới tiến hành sản xuất”, hằng năm, PCYB đã xây dựng, triển khai thực hiện đầy đủ chương trình, kế hoạch công tác an toàn lao động để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do sự cố về điện gây ra.

Theo đó, PCYB lập kế hoạch ATVSLĐ hằng năm, chủ động thực hiện đầy đủ các nội dung trong kế hoạch, đảm bảo tuân thủ đúng quy định và cấp phát đến người lao động kịp thời, đủ số lượng, chủng loại; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức huấn luyện ATVSLĐ – PCCN cho cán bộ, công nhân lao động trong toàn đơn vị nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người lao động, đặc biệt là đối tượng công nhân trực tiếp sản xuất về nhận diện mối nguy cơ, đánh giá rủi ro, phòng ngừa TNLĐ trong quá trình làm việc.

Bên cạnh đó, PCYB còn thường xuyên tổ chức kiểm tra tại hiện trường lưới điện và xử lý kịp thời các dạng vị trí nguy hiểm có nguy cơ tiềm ẩn gây ra tai nạn; thực hiện nghiêm ngặt quy trình an toàn điện đối với từng công nhân lao động; cung cấp đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động để công nhân lao động trực tiếp trên lưới điện đảm bảo an toàn tính mạng theo đúng quy định.

Ngoài ra, đơn vị còn tạo điều kiện để công nhân tham gia các đợt sát hạch đối với công nhân lao động trực tiếp, quy trình an toàn điện, các thao tác ngoài hiện trường, trên lưới điện. Cùng với việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện các biện pháp an toàn, đơn vị còn trang bị, cấp đầy đủ bảo hộ lao động, thiết bị để công nhân đảm bảo an toàn tính mạng như: dây da an toàn, găng, ủng cách điện và lập phương án an toàn khi thi công, sửa chữa trên lưới điện.

Cùng đó, đơn vị củng cố quy trình an toàn khi làm việc trên lưới điện; cảnh báo an toàn tại các vị trí cột điện có nguy hiểm về an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn trong dân; thực hiện đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo vệ cá nhân… Ngoài ra, PCYB tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, giám định sức khoẻ cho các trường hợp mới bị suy giảm sức khoe và điều dưỡng phục hồi chức năng cho công nhân nhân viên người lao động.

Về công tác PCCN, PCYB đầu tư mua sắm, trang bị đầy đủ các phương tiện, trang bị, dụng cụ theo quy định. Số lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy (PCCC) hiện có tại PCYB tính đến hết năm 2022 gồm: 339 bình chữa cháy các loại, 14 bộ quần áo PCCC và phụ kiện. Phối hợp với Công an tỉnh tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thực tập phương án 8 đơn vị. Các đội xung kích PCCC cơ sở toàn PCYB được huấn luyện với 4 lớp và được cấp 274 giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ công tác PCCC. Do thực hiện tốt công tác đảm bảo ATVSLĐ – PCCN nên năm 2022, các đơn vị trong PCYB không xảy ra TNLĐ và sự cố cháy nổ. Nhờ đó, hệ thống mạng lưới điện được đảm bảo và đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dân.

Để đảm bảo ATVSLĐ – PCCN, thời gian tới, PCYB tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp khắc phục tồn tại về công tác ATVSLĐ và từng bước cải tạo môi trường làm việc, cơ sở hạ tầng lưới điện nhằm hạn chế những nguy cơ mất an toàn cho người lao động.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra hiện trường và tự kiểm tra quản lý ATVSLĐ tại các đơn vị để kịp thời phát hiện và xử lý những nguy cơ mất an toàn và kịp thời đưa ra các giải pháp cải thiện, khắc phục; trang bị đầy đủ dụng cụ an toàn, bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân, cung cấp các phương tiện tiên tiến và cải thiện điều kiện làm việc; quản lý chặt chẽ các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, dụng cụ an toàn.

Tổ chức tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp cho cán bộ, nhân viên và người dân, học sinh các trường học khu vực có các đường dây cao áp đi qua; phối hợp với Công an tỉnh triển khai phổ biến, thực tập theo các nội dung phương án chữa cháy tại chỗ được phê duyệt; kiểm tra định kỳ chuyên đề về PCCN; các đơn vị chủ động tự kiểm tra trang bị PCCC theo quy định.

Theo Báo Yên Bái


Bài viết mới nhất: