Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đi đầu trong nộp ngân sách Nhà nước

Năm 2022, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà có kế hoạch sản xuất 340,76 triệu KW điện, tổng doanh thu là 314,4 tỷ đồng. Mục tiêu phấn đấu của Công ty là đạt sản lượng điện giao nhận 375,35 triệu KW và tổng doanh thu ước đạt 464,9 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 84,5 tỷ đồng trở lên.

Chuyên gia Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà hướng dẫn kỹ thuật vận hành cho một số nhà máy thủy điện mới xây dựng.
Để ổn định SXKD, tăng sản lượng điện, tăng trưởng doanh thu, chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN, Công ty đã chủ động đề ra các nhiệm vụ, giải pháp định hướng của doanh nghiệp, tăng cường tính tuân thủ pháp luật; nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD; nâng cấp các thiết bị công nghệ tại nhà máy và nâng cao hiệu quả giá trị tài sản của doanh nghiệp, tiến tới tham gia thị trường phát bán buôn điện cạnh tranh. 
 
Đồng thời, tiếp tục kiện toàn lại các phòng chức năng, phân xưởng theo hướng tinh gọn, hiệu quả trong hoạt động SXKD, dịch vụ, tăng sản lượng, doanh thu và nâng cao đời sống người lao động. 
 
Đến hết tháng 8/2022, Công ty đã phát sản lượng điện đạt 265,72 triệu KW, bằng 70,8% so với kế hoạch năm và bằng 102% so với cùng kỳ; tổng doanh thu đạt 245,7 tỷ đồng, bằng 67,3% so với kế hoạch phấn đấu và bằng 127,4% so với cùng kỳ, đến hết 8 tháng năm 2022, Công ty đã nộp NSNN 64,7 tỷ đồng bằng 142% so với cùng kỳ. 
 
Ông Lê Hồng Minh – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà chia sẻ: thời gian qua, Công ty luôn luôn chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật, không để mắc những sai phạm về thuế, không có tình trạng nợ đọng thuế và nộp kịp thời các khoản tiền thuế phát sinh vào NSNN. 
 
Bên cạnh đó, Công ty là đơn vị đi đầu trong việc áp dụng, triển khai việc khai thuế, nộp thuế điện tử và sử dụng hóa đơn điện tử. Để có được những kết quả như trên, bên cạnh sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của ban lãnh đạo Công ty cùng với sự nỗ lực của đội ngũ người lao động tích cực nâng cao hiệu quả SXKD. 
 
Đồng thời, đơn vị luôn nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện tối đa của các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh và đặc biệt là sự đồng hành của cơ quan thuế đã luôn hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong việc áp dụng chính sách, pháp luật nói chung và chính sách, pháp luật thuế nói riêng thường xuyên hướng dẫn bộ máy kế toán, tài chính của Công ty nắm bắt, áp dụng các chính sách thuế mới, sửa đổi, bổ sung, giảm thiểu các thủ tục hành chính, áp dụng chuyển đổi số, điện tử hóa trong việc kê khai, nộp thuế và sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.
 
Nhờ vậy, Công ty đã giảm thiểu được thời gian khai thuế, nộp thuế, phát hành hóa đơn, đảm bảo tiết kiệm chi phí, nhân lực; qua đó, đã góp phần giúp Công ty hoạt động hiệu quả, chấp hành tốt chế độ kế toán, thống kê.
 
Ông Nguyễn Văn Quyền – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà cho biết: để SXKD hiệu quả và nộp NSNN đầy đủ, Công ty cũng luôn chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế, góp phần làm lành mạnh môi trường SXKD và đảm bảo sự đóng góp công bằng giữa các thành phần kinh tế; luôn quan tâm đến việc thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đã xây dựng, nâng cao thu nhập cho người lao động và mở rộng sản xuất; đổi mới công nghệ, mở rộng SXKD, chú trọng cung cấp dịch vụ kỹ thuật, đầu tư ra bên ngoài nhằm phát triển quy mô. 
 
Đến nay, Công ty có 1 chi nhánh – trung tâm dịch vụ kỹ thuật chuyên thực hiện việc sửa chữa tại chỗ và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn các tỉnh phía Bắc, miền Trung. 
 
Cùng đó, Công ty đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, người lao động được bồi dưỡng, đào tạo tập huấn nhân lực quản lý, vận hành, sửa chữa, dịch vụ kỹ thuật có thu nhập ổn định, đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống, được tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đầy đủ; mọi quyền lợi, chế độ của cán bộ, công nhân viên được giải quyết kịp thời; từ đó, người lao động yên tâm công tác thúc đẩy tăng năng suất lao động.
 
Theo Báo Yên Bái

Bài viết mới nhất: