Yên Bái: Tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2020

Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, tuyên dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu nhân Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và hơn 200 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể

Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt do dịch Covid-19, nhưng các doanh nghiệp, doanh nhân đã không ngừng nỗ lực, chủ động vươn lên, tìm kiếm, tiếp cận các thị trường mới, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế – xã hội, giúp cho tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Các doanh nghiệp đã đóng góp 61% tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tỉnh, tạo việc làm cho khoảng 40.500 lao động, với mức thu nhập bình quân 5,3 triệu đồng/người/tháng.

9 tháng năm 2020, toàn tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 61 dự án đầu tư, với tổng vốn đăng ký 4.440 tỷ đồng; thành lập mới 198 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký gần 2.019 tỷ đồng. Tính đến nay, tổng số dự án do các doanh nghiệp, nhà đầu tư đang thực hiện trên địa bàn tỉnh là 516 dự án, với tổng vốn đăng ký 101.524 tỷ đồng và 355 triệu USD. Toàn tỉnh hiện có 2.326 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 26.000 tỷ đồng và 477 hợp tác xã, với vốn điều lệ trên 1.074 tỷ đồng. Tổng số vốn đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã huy động để thực hiện các công trình, dự án 9 tháng năm 2020 là 4.025 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 32,7% tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đã thực hiện…

Đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động an sinh xã hội, từ đầu năm đến nay, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cùng các doanh nghiệp đã ủng hộ trên 35,5 tỷ đồng trong công tác xóa đói giảm nghèo; hỗ trợ trên 6 tỷ đồng thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những đóng của của các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Yên Bái trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công các “đột phá chiến lược” và “nhiệm vụ trọng tâm” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, tỉnh Yên Bái cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó, hỗ trợ, đồng hành giữa chính quyền với doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước và các địa phương, căn cứ chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, khẩn trương tổ chức xây dựng dự thảo các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, các nghị quyết, đề án, chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm 2021; tiếp tục tham mưu thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách của tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, rút gọn các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân sớm được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ.

Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách mới của Trung ương về hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên.

Duy trì, tổ chức hiệu quả hoạt động “Ngày thứ 7 cùng doanh nghiệp” và chương trình “Cà phê doanh nhân” để tiếp tục tăng cường đối thoại, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã và các nhà đầu tư: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, thách thức, huy động mọi nguồn lực, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh nội sinh, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chủ động nghiên cứu, bám sát các chủ trương, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh gắn với những lĩnh vực, sản phẩm có nhiều tiềm năng, thế mạnh, được ưu tiên phát triển của tỉnh.

Tiếp tục xây dựng nề nếp quản lý kinh doanh minh bạch, trung thực, xây dựng thương hiệu, hình ảnh doanh nghiệp, doanh nhân Yên Bái có bản sắc; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện tốt nghĩa vụ của doanh nghiệp, doanh nhân đối với Nhà nước, với người lao động và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Phản ánh trung thực, kịp thời các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho doanh nghiệp, những hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) của cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết chế độ, chính sách cho doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với bất kỳ trường hợp nào làm trái quy định của pháp luật hoặc có hành vi cản trở, gây khó khăn, ách tắc cho doanh nghiệp.

Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân, tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các địa phương, các cơ quan quản lý Nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp và các hội viên; chủ động, tích cực cập nhật thông tin, hướng dẫn, giúp đỡ các hội viên cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách, định hướng mới của Trung ương và của tỉnh, nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước; nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ thực tế trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hội viên để kịp thời phản ánh với cấp thẩm quyền và các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách, giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn chúc cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, thành đạt và thịnh vượng.

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các doanh nghiệp, HTX có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội; thực hiện chính sách, pháp luật thuế năm 2019.​

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, HTX có nhiều thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các doanh nghiệp và hợp tác xã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh 

Nhân dịp này, UBND đã tặng cờ thi đua cho 6 tập thể, tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 32 doanh nghiệp, HTX có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX; các doanh nghiệp, HTX có nhiều thành tích xuất sắc nỗ lực trong sản xuất kinh doanh góp phần phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2020; doanh nghiệp, HTX có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, thực hiện chính sách, pháp luật thuế năm 2019.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh