Yên Bái: Triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

Năm 2020, tỉnh Yên Bái thực hiện tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án; thực hiện cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.
unico global

Ảnh minh họa

Trong bối cảnh Việt Nam và thế giới bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, làm hạn chế đi lại của các nhà đầu tư, khiến thu hút mới đầu tư nước ngoài sụt giảm, tuy nhiên trong năm 2020, tỉnh Yên Bái tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài vào khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh, như chế biến nông, lâm sản; dịch vụ, văn hóa- xã hôi; phát triển du lịch… qua đó góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trong năm 2020, tỉnh Yên Bái thực hiện tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án, cụ thể: Dự án đầu tư xây dựng; nhà máy sản xuất đá cẩm thạch Lục Yên của các nhà đầu tư Trung Quốc; tổng số vốn đăng ký là 2,02 triệu USD, tương đương khoảng 47,21 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến măng Yamazaki Việt Nam của nhà đầu tư Nhật Bản; tổng vốn đăng ký đầu tư 1.300.390 USD, tương đương khoảng 30 tỷ đồng; công suất: Sản xuất măng muối lên men xuất khẩu 500 tấn/năm; Sản xuất măng khô 150 tấn/năm.

Cũng trong năm 2020, tỉnh Yên Bái thực hiện cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 05 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 28 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp chủ trương đầu tư đang triển khai hoạt động. Tổng doanh thu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt khoảng 65,734 triệu USD, tương đương khoảng 1.518,45 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 78,95 triệu USD. Tổng kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vổn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 45,96 triệu USD, tương đương khoảng 1.061,67 tỷ đồng, bằng 109,62% so với cùng kỳ. Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu trong lĩnh vực may mặc và máy móc, thiết bị sản xuất trong lĩnh vực chế biến gỗ. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 4.594 lao động.

Năm 2021, tỉnh dự kiến tiếp nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dư án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng mức đầu tư đăng ký khoảng 13 triệu USD, tương đương 300 tỷ đồng; dự kiến vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã cấp Giấy chúng nhận đăng ký đầu tư đạt khoảng 40 triệu USD, tương đương 925 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào các dự án thuộc lĩnh vực lắp ráp linh kiện điện tử, dệt may, chăn nuôi, sản xuất gỗ tấm, gỗ lát sàn và một số dự án khác thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Theo đó, tỉnh sẽ tăng cường, nâng cao chất lượng các hoạt động xúc tiến đầu tư, hoàn thiện cơ chế chính sách vận động và xúc tiến đầu tư, tạo môi trường đầu tư cởi mở, minh bạch và hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đến tìm kiếm cơ hội đầu tư và thực hiện đầu tư; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn, kịp thời giải quyết các kiến nghị của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong thẩm định cấp Quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng tiến độ đã cam kết. Trên cơ sở tiềm năng sẵn có, tỉnh Yên Bái tiếp tục kêu gọi thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp chế biến nông lâm sản, trồng rừng kinh tế, phát triển du lịch, lắp ráp ô tô… Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các khu du lịch, khu, cụm công nghiệp của tỉnh và của các huyện, thị xã, thành phố.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá các dự án đang thực hiện trên địa bàn, nhằm phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án.

Tiếp tục rà soát, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án triển khai chậm, kém hiệu quả nhằm tạo môi trường đầu tư, thông thoáng, minh bạch nhằm hấp dẫn các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội và tiến hành đầu tư tại tỉnh.

Ưu tiên nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hệ thống hạ tầng ngoài hàng rào các khu, cụm công nghiệp, như cấp điện, nước, đường giao thông… làm tốt công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư đúng tiến độ đề ra.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ cho các dự án đầu tư. Chú trọng đào tạo lao động có kỹ thuật ở các ngành nghề khai thác chế biến khoáng sản, cơ khí sửa chữa nhỏ. Đổi mới và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề hiện có.

Theo Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Yên Bái