Yên Bái tổ chức buổi “Cafe doanh nhân”, chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp” lần thứ nhất