Yên Bái: Quyết tâm cao từ một đề án

Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn (ĐBKK) về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020 được triển khai thực hiện thời gian qua đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chính sách, tạo được sự hưởng ứng của xã hội và sự cộng đồng trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong tỉnh.

Huyện Mù Cang Chải có 7 nhà làm mới, kinh phí hỗ trợ 230 triệu đồng.
Huyện Mù Cang Chải có 7 nhà làm mới, kinh phí hỗ trợ 230 triệu đồng.

Đến nay, toàn tỉnh cơ bản hoàn thành xong việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng, hộ nghèo ĐBKK theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Qua rà soát, tỉnh Yên Bái có 780 hộ được hỗ trợ làm nhà, giảm 15 hộ được hỗ trợ làm nhà ở theo phê duyệt tại Quyết định số 806/QĐ của UBND tỉnh; trong đó có 404 hộ người có công, 376 hộ nghèo ĐBKK, bao gồm 618 nhà xây mới và 162 nhà sửa chữa; tổng kinh phí sau điều chỉnh là 27,9 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9/2020, toàn tỉnh hoàn thành 777 nhà được hỗ trợ theo phê duyệt của Đề án, đạt 99,6% kế hoạch, trong đó có 615 hộ xây mới; 162 hộ sửa chữa.
Đánh giá bước đầu cho thấy, việc triển khai thực hiện Đề án đảm bảo nghiêm túc và đúng quy định về đối tượng, điều kiện theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chất lượng nhà mới, nhà sửa chữa sau khi hoàn thành đảm bảo yêu cầu, phù hợp với bản sắc văn hóa, phong tục tập quán địa phương. Một số cơ sở có cách làm hay, biện pháp phù hợp, ứng nguồn vốn để hoàn thành từ rất sớm, điển hình như huyện Mù Cang Chải, đến hết tháng 6 đã hoàn thành 100% kế hoạch. Đặc biệt, một số địa phương đã tích cực, chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện làm nhà vượt kế hoạch như: huyện Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ.
Qua nắm bắt, tổng giá trị đầu tư làm nhà cho người nghèo, người có công toàn tỉnh theo Đề án này là trên 105 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần tổng kinh phí hỗ trợ. Điều này cho thấy: sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền các cấp nhanh chóng triển khai đưa Đề án đi vào cuộc sống, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng, thể hiện qua việc huy động nguồn lực xã hội hóa và nguồn lực trong nhân dân rất hiệu quả. Trong đó, có trên 80% hộ làm nhà, sửa chữa nhà vượt từ 30% đến 40% giá trị hỗ trợ của Đề án bằng vốn đối ứng của gia đình, hỗ trợ của anh em, dòng họ hỗ trợ.
Cụ thể, có 249 nhà có tổng giá trị đầu tư từ 40 đến dưới 100 triệu đồng, 231 nhà tổng giá trị đầu tư từ 100 – 200 triệu đồng; 147 nhà tổng giá trị đầu tư từ 200 triệu đồng trở lên. Một số địa phương đã chủ động nâng tiêu chí chất lượng, vận động hộ gia đình được tham gia Đề án bổ sung các hạng mục phụ trợ như: bếp, nhà vệ sinh nhằm cải thiện toàn diện điều kiện sinh hoạt.
Với nhóm các đối tượng già cả, neo đơn, ốm yếu không tự làm nhà được tại các xã vùng cao của các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, UBND cấp xã đứng ra tổ chức làm nhà và bàn giao công trình hoàn thành cho đối tượng theo hình thức chìa khóa trao tay. Tổng kinh phí công trình cơ bản bằng mức Đề án hỗ trợ, ngoài ra có sự hỗ trợ của xã, thôn về nhân công san tạo mặt bằng, vận chuyển vật liệu, tận dụng nguyên liệu tại chỗ…, giảm thiểu chi phí. Được biết, trong số 615 nhà làm mới, có 488 nhà xây, 116 nhà gỗ, 11 nhà sàn cột bê tông, nhà khung sắt; số nhà làm đồng bộ cả bếp và công trình vệ sinh là 360 nhà; có 21 nhà được cấp mới quyền sử dụng đất khi tham gia Đề án.
Trên thực tế, việc hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo là yếu tố quan trọng giúp các hộ đáp ứng tiêu chí về nhà ở để thoát nghèo, cũng là nhiệm vụ trọng tâm hướng đến hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020 của tỉnh.
Tại thị xã Nghĩa Lộ, trong tổng số 45 hộ tham gia Đề án dự kiến 23 hộ có khả năng thoát nghèo trong thời gian tới; huyện Trạm Tấu 5 hộ trong số 46 hộ tham gia Đề án khả năng sẽ thoát nghèo trong năm nay…
Ngoài ra, từ các nguồn Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp huyện, đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn, có 8/9 huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh làm nhà vượt kế hoạch Đề án trong năm 2020 với 113 nhà, tổng kinh phí hỗ trợ là 4,398 tỷ đồng.
Tại huyện Yên Bình, địa phương còn vận động các doanh nghiệp xã hội hóa đóng góp bằng xi măng để làm mới và sửa chữa 108 nhà cho hộ nghèo với tổng trị giá 792 triệu đồng.
Thành công từ Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo ĐBKK về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2020 khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị các cấp, từ cấp tỉnh tới cấp xã; đặc biệt là gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu với việc huy động có hiệu quả sự chung tay vào cuộc của doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của người dân. Năm nay, tỉnh phấn đấu thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh so với năm 2019 là 4%.
Theo Báo Yên Bái