Yên Bái: Đẩy mạnh phát triển Đảng trong doanh nghiệp

(ĐCSVN) – Với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng chi bộ, đảng bộ, năm 2017, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên đề ra; góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, công tác chuyên môn; tạo tiền đề cho công tác xây dựng Đảng vững mạnh trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Sinh hoạt chi bộ tại Công ty TNHH Nam Dược Đại Phú An (An Đường cao)

Nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Hết năm 2017, toàn tỉnh Yên Bái có gần 1.800 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 33.000 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 4,5triệu đồng/người/tháng. Năm 2017, các doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhànước gần 993 tỷ đồng, chiếm 64% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng trong các doanh nghiệp còn chưa được quan tâm và phát triển tương xứng với tiềm lực về nguồn nhân lực trong khu vực này.

Những năm trước đây, công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh gặp không ít trở ngại như: Một số doanh nghiệp không phát triển được sản xuất kinh doanh; lãnh đạo doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển Đảng, nhất là các chi bộ, đảng bộ doanh nghiệp ngoài quốc doanh; thiếu nguồn phát triển đảng viên…

Trước những khó khăn đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ, đảng bộ chú trọng, nghiêm túc thực hiện công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên; đề ra các giải pháp cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn.

Ngoài việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch kết nạp Đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy Khối còn chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện nghiêm túc Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp khóa II, nhiệm kỳ 2015 -2020 về “Đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020”.

Đặc biệt, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đã và đang tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc Đề án số 04 của Tỉnh ủy về “Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020”.

Chia sẻ với phóng viên, đồng chí Vũ Vinh Quang – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cho biết: “Đảng bộ Khối luôn xác định việc triển khai thực hiện Đề án 04 của Tỉnh ủy là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng về công tác củng cố tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp hiện nay”.

Để thực hiện hiệu quả Đề án 04 của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng, đề xuất 5 nhóm giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền;nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy và chính quyền các cấp; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; rà soát, phân loại và tiến hành sắp xếp lại các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Theo đó, những doanh nghiệp đã có tổ chức đảng sẽ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác cho cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng, giám sát và phản biện của tổ chức đoàn thể, người lao động về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; chú ý quan tâm đối tượng kết nạp vào Đảng là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, những người làm công tác quản lý doanh nghiệp, lao động là nữ.

Đối với doanh nghiệp đã có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh và các huyện, thị, thành ủy sẽ phối hợp chặt chẽ với chủ doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể tiến hành khảo sát, đánh giá tình hình doanh nghiệp, nắm chắc số đảng viên để tiến hành chuyển sinh hoạt đảng và thành lập tổ chức Đảng; đồng thời đẩy mạnh công tác tạo nguồn để kết nạp đảng viên tại chỗ.

Đối với doanh nghiệp chưa có đảng viên, các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh sẽ phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp tuyên truyền, vận động, phát hiện quần chúng ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng và tổ chức kết nạp Đảng.

Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thưTỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen
và cúp lưu niệm cho các doanh nghiệp tiêu biểu nhân ngày Doanh nhân Việt Nam.

Những kết quả từ thực tiễn

Tìm hiểu tại một số tổ chức đảng cho thấy, để đạt được kết quả phát triển Đảng trong các doanh nghiệp, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp (KDN) tỉnh đã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tháo gỡ khó khăn; đề ra nhiều giải pháp bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới.

Là một trong những Đảng bộ làm tốt công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp, năm 2017 vừa qua, Đảng bộ Viễn thông Yên Bái đã kết nạp được 13 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 115 đồng chí.

Theo đồng chí Vũ Minh Nghĩa – Bí thư Đảng ủy Viễn thông Yên Bái, để làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, ngoài việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hàng năm, các đoàn thể trong đơn vị đã phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào tình nguyện của đoàn viên thanh niên… để phát hiện nhân tố tiêu biểu bồi dưỡng và tạo điều kiện thuận lợi cho quần chúng được học tập, hoàn thiện hồ sơ kết nạp Đảng nhanh gọn.

Cũng là một trong những đơn vị điển hình trong công tác phát triển đảng viên mới của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, những năm qua, bằng cách làm hay, sáng tạo và những giải pháp tốt, Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái đã khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng luôn là điều kiện tiên quyết hoàn thành mọi nhiệm vụ đề ra.

Bí thư Đảng ủy Công ty Điện lực Yên Bái Đặng Văn Thanh cho biết, hiện Đảng bộ Công ty có tổng số 200 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Riêng năm 2017, Đảng bộ đã kết nạp được 8 đảng viên mới. Để làm tốt công tác phát triển đảng viên, ngay từ đầu năm, Đảng bộ Công ty đã chủ động giao kế hoạch phát triển đảng viên cho các chi bộ trực thuộc, coi đây là những căn cứ để xem xét, đánh giá thi đua. Khi xem xét, lựa chọn các đối tượng tạo nguồn, cấp ủy đánh giá dựa trên hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao, tác phong và tư cách đạo đức.

Còn tại huyện Văn Yên, nơi trước kia còn có nhiều khó khăn trong việc phát triển Đảng trong các doanh nghiệp, nhất là tại  các doanh nghiệp ngoài quốc doanh thì năm 2017 cũng đã thành lập được chi bộ mới. Huyện ủy Văn Yên đã rà soát, phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố ưu tú để vận động thành lập tổ chức Đảng đầu tiên tại Công ty TNHH Nam Dược Đại Phú An (An Đường Cao).

Đồng chí Đỗ Trung Kiên – Bí thư chi bộ cho biết, với kinh nghiệm đã 6 khóa làm Bí thư chi bộ khu dân cư, khi về hưu, đồng chí nghỉ công tác ở xã về Công ty làm và được tạo điều kiện để thành lập chi bộ mới. Tuy ông chủ cơ sở không phải là đảng viên nhưng đã tạo mọi điều kiện để quá trình vận động, thành lập được diễn ra suôn sẻ. Tháng 11/2017, chi bộ được thành lập với 4 đảng viên, đến nay đã phát triển thêm 1 đảng viên nữa. Theo mục tiêu Nghị quyết đề ra, mỗi năm phát triển từ 1-2 đảng viên từ những quần chúng ưu tú trong Công ty.

Theo lương y Đỗ Đức Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Nam Dược Đại Phú An (An Đường Cao), qua theo dõi cho thấy, những người có động lực để vào Đảng có quá trình phấn đấu rất tốt cho nên Công ty luôn tạo điều kiện để phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể. Nhìn tổng thể trong toàn công ty từ khi có tổ chức đảng đã có ý thức chính trị cao hơn, nắm bắt các chủ trương, chính sách chính thống và tốt hơn. Từ việc thành lập chi bộ đã phát triển cả tổ chức công đoàn. Đó là những môi trường tốt để rèn luyện, giáo dục và là động lực để mỗi cán bộ điều dưỡng và công nhân phấn đấu, góp phần thúc đẩy sự phát triển của công ty.

Với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc thù của từng chi bộ, đảng bộ, năm 2017, Đảng bộ KDN tỉnh đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, công tác chuyên môn, tạo tiền đề cho công tác xây dựng Đảng vững mạnh trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

Năm 2017, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái kết nạp được 123 đảng viên, vượt 11,8% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đạt 100% so với mục tiêu Đề án số 04 của Tỉnh ủy về “Xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020” (trong đó đảng viên là đoàn viên thanh niên có 108 đồng chí, chiếm 88%).

Đồng chí Vũ Vinh Quang – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tin tưởng, với những giải pháp cụ thể và sự vào cuộc của các cấp ủy thì mục tiêu phấn đấu, đến năm 2020, toàn tỉnh thành lập mới ít nhất được 45 tổ chức đảng, hàng năm kết nạp được từ 170 đảng viên trở lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra từ đầu nhiệm kỳ./.

Theo Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam