Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới

Dự lễ phát động có đồng chí Hoàng Xuân Nguyên – Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện xã Đại Phác (Văn Yên) và Tân Đồng (Trấn Yên) – hai xã điểm của tỉnh Yên Bái thực hiện xây dựng nông thôn mới, cùng đại diện những nông dân tiêu biểu của huyện Trấn Yên.
Trong bài diễn văn phát động phong trào thi đua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Nguyên khẳng định: Nông nghiệp, nông thôn, nông dân luôn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng để phát để phát triển kinh tế – xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái.
78837_25.11-xay-dung-ntm1

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Nguyên phát biểu tại lễ phát động.

Đối với tỉnh Yên Bái, từ nhiều năm qua, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Nhiều cơ chế chính sách mới hỗ trợ nông dân được thực hiện đã góp phần tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.
Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới, đòi hỏi cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.
Lễ Phát động xây dựng nông thôn mới được tỉnh Yên Bái tổ chức nhằm triển khai sâu rộng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Đây là hiệu lệnh xuất phát để các địa phương trong tỉnh thi đua cụ thể hóa chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương mình. Với 5 nội dung thi đua được đề ra UBND tỉnh sẽ có những hình thức khen thưởng cụ thể cho những địa phương thực hiện tốt phòng trào.