Xây dựng nông thôn mới ở thành phố Yên Bái: Cần quyết tâm cao

Tuy Lộc – một trong ba xã đi đầu xây dựng nông thôn mới của thành phố đã có 13/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xác định, đây là cuộc vận động mang tính toàn diện, cần sự đồng thuận, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, trong đó nhân dân phải là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Xã đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng, thống kê từng lĩnh vực theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. 13 tiêu chí đã đạt chuẩn chính là động lực để Tuy Lộc sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại vào năm 2014, trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới của thành phố, của tỉnh.
78495_cansu
Đến nay, xã Tuy Lộc đã hoàn thành hơn 4 km đường đê bao.
Bên cạnh những thuận lợi, xã có một số khó khăn. Cụ thể là về nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế – xã hội, đường giao thông nội đồng của địa phương hầu như chưa được cứng hóa, gây khó khăn đối với việc đi lại, giao thương buôn bán. Trong tiêu chí thủy lợi, sau trận lũ lịch sử năm 2008, hệ thống kênh mương nội đồng bị cát và phù sa bồi lấp, nhiều vị trí kênh mương thấp hơn ruộng nên không bảo đảm cấp nước.
Việc thực hiện dự án sản xuất rau an toàn của xã còn nhiều bất cập như về thương hiệu, về cơ sở vật chất, về đầu ra cho sản phẩm… Toàn xã Tuy Lộc có 1,1 ha được quy hoạch trồng rau an toàn nhưng đến nay, diện tích này không mang lại hiệu quả và không được duy trì bởi sản xuất rau an toàn chưa mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng rau.
Đến năm 2012, thành phố tiếp tục quy hoạch diện tích trồng rau an toàn của Tuy Lộc lên 45,4 ha. Tuy nhiên, quá trình thực hiện sẽ không phải dễ dàng bởi người dân không mặn mà khi đầu ra cho sản phẩm chưa được các cấp, các ngành quan tâm.
Để giúp xã sản xuất hàng hóa theo hướng hiện đại, rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành cũng như cần có cơ chế để khuyến khích người dân sản xuất rau an toàn, tạo thương hiệu cho một vùng rau sạch, an toàn của thành phố. Bên cạnh đó, kinh phí đầu tư giải phóng mặt bằng để xây dựng chợ gặp khó khăn nên tiêu chí chợ nông thôn của xã chưa đạt.
Ông Nguyễn Đức Luận – Chủ tịch UBND xã Tuy Lộc cho biết: “Để đạt được 19 tiêu chí đề ra là cả một quá trình với những thách thức không nhỏ đối với xã Tuy Lộc. Đảng bộ xã luôn xác định, trước hết phải nâng cao nhận thức của người dân để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội nhằm sớm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.
Ngay sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, thành phố đã tập trung chỉ đạo, tích cực triển khai các bước xây dựng nông thôn mới theo đúng quy định.
Thành phố có 3 đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, 4 đề án xây dựng nông thôn mới (riêng thành phố có 1 đề án) và tất cả sẽ phải hoàn thành trong tháng 11 này. Tuy nhiên, đến thời điểm này, mới chỉ có xã Tuy Lộc hoàn thành đồ án và đang xây dựng đề án; xã Âu Lâu mới chỉ được thẩm định đồ án; xã Minh Bảo đang dự thảo đồ án.
Ông Hoàng Quốc Cường – Phó chủ tịch UBND thành phố, Phó ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố cho biết: Chương trình xây dựng nông thôn mới là một chương trình lớn và khá mới mẻ nên trong quá trình thực hiện, đội ngũ cán bộ vẫn còn nhiều bỡ ngỡ. Bên cạnh đó, năng lực của một số lãnh đạo cấp xã cũng hạn chế. Do thời gian ít nên chất lượng đồ án và đề án không tránh khỏi sẽ có nhiều hạn chế.
Ngoài ra, sự chậm trễ và không đồng nhất trong nội dung của các ngành hữu quan đối với việc cụ thể hóa các hướng dẫn thực hiện nên việc triển khai xây dựng nông thôn mới ở cơ sở còn gặp nhiều lúng túng, khó khăn.
“Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố đang có những giải pháp chỉ đạo quyết liệt, trong đó tập trung đầu tư vào những chỉ tiêu chưa đạt, chú trọng tuyên truyền và phổ biến sâu rộng trong nhân dân, giúp nhân dân nhận thức rõ về trách nhiệm và quyền lợi của mình khi tham gia xây dựng nông thôn mới” – Ông Cường nhấn mạnh.
Để đến năm 2015, thành phố phấn đấu có 3 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, rất cần sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức kinh tế đóng trên địa bàn cùng chung tay góp sức. Điều quan trọng là người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện chương trình để thành phố sớm hoàn thành mục tiêu đề ra.