Xây dựng chính sách hỗ trợ về thuế các đối tượng gặp khó khăn do COVID-19

Trong bối cảnh kinh tế-xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị quyết hỗ trợ về chính sách thuế.

.Ông Nguyễn Quốc Hưng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) đã có cuộc trao đổi với báo chí về những giải pháp thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất Bộ Tài chính đang triển khai để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Ông Hưng cho hay, trong bối cảnh kinh tế-xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh COVID-19, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết của kỳ họp, trong đó giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện một số giải pháp cấp bách ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, bao gồm cả giải pháp về thuế.

Việc ban hành các giải pháp hỗ trợ cần đạt được các mục tiêu, yêu cầu: Bảo đảm các chính sách hỗ trợ kịp thời, đúng, trúng đối tượng nhằm giúp doanh nghiệp, người dân ứng phó với ảnh hưởng của dịch COVID-19, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của ngân sách Nhà nước. Đồng thời, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các quy định của pháp luật về thuế, đơn giản, dễ thực hiện.

Dự thảo Nghị quyết đang được xây dựng nhằm thực hiện 4 giải pháp. Thứ nhất, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020. Thứ hai, giảm 50% số thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý III và quý IV của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế. Thứ ba, giảm 30% mức thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ. Thứ tư, miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 (2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19) đối với DN, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, năm 2019, năm 2020.

Theo ông Nguyễn Quốc Hưng, Bộ Tài chính cũng đang nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp giảm tiền thuê đất cho năm 2021.

Tính chung các giải pháp đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Bộ Tài chính thực hiện từ đầu năm 2021 và các giải pháp đề xuất bổ sung nêu trên thì số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất sẽ hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân năm 2021 là khoảng 138.000 tỷ đồng, trong đó, gói gia hạn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành khoảng 118.000 tỷ đồng.

Đại diện Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho rằng, số tiền thuế, tiền thuê đất, tiền chậm nộp được hỗ trợ có gây áp lực lên cân đối ngân sách Nhà nước, nhưng sẽ có tác động lớn thể hiện sự đồng hành, quan tâm của Nhà nước và góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19 để có thể tiếp tục hoạt động, đóng góp vào kết quả khôi phục lại nền kinh tế của đất nước sau dịch bệnh và góp phần thực hiện an sinh xã hội.

Theo Cổng TTĐT tỉnh