Viễn Thông Yên Bái ( VNPT)

Số 15 – Đường Đinh Tiên Hoàng – Phường Đồng Tâm – TP Yên Bái.

0293.852.271.