Văn nghệ Khai mạc Trại Kỹ năng hè 2015 tỉnh Yên Bái – 16/07/2015