Văn bản, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021

Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm; Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Điều kiện công nhận văn bằng do nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam; Điều kiện hoạt động của trung tâm, doanh nghiệp Dịch vụ việc làm; Thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào CAND;…là những quy định, chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2021. Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng tổng hợp tới quý vị và các bạn: